Tuesday, August 28, 2018

Spotkanie z Dr Janem Iwanczykiem 22 wrzesnia 2018


Z wielką radością zapraszamy członków Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej na spotkanie z Dr Janem Iwanczykiem, znakomitym fizykiem oraz laureatem nagrody “Wybitny Polak 2018”.  Spotkanie odbędzie się w prywatnej rezydencji w sobotę 22 września 2018 r. o godzinie 18-tej. Rezerwacje na spotkanie prosimy zgłaszać do Prezesa, prezes@modjeska.org, do 15 września.

Dr Iwanczyk jest wieloletnim członkiem klubu i wybitnym naukowcem, członkiem elity intelektualnej Kalifornii.  Od 2005 r. pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy DxRay, Inc. W lipcu 2017 roku DxRay, Inc. została sprzedana firmie Rapican Systems, jednej z trzech największych firm na świecie, produkujących sprzęt do ochrony na lotniskach. Ponadto jest członkiem zarządu w kilku firmach badawczych.

Dr Iwanczyk był wcześniej związany z kilkoma nowopowstałymi firmami prywatnymi i publicznymi oraz koncentrował się na wprowadzaniu na rynek nowych technologii naukowych i medycznych. Był współzałożycielem Radiant Detectors, Inc., oraz pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy w latach 1999-2005. W 2005 roku firma została sprzedana firmie Seiko, a następnie Hitachi High Tech Science w USA. Dr Iwanczyk był współzałożycielem Gamma Medica-Ideas, Inc. i pełnił funkcję Prezesa firmy od jej powstania w latach 1999-2002. Wczesniej pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy Photon Imaging, Inc. od 1997 roku. W Advanced Detectors, Inc. (spółką notowaną na giełdzie, wcześniej Xsirius, Inc.) pełnił funkcję wiceprezesa i głównego naukowca w latach 1995-1996 oraz wiceprezesa ds. badań i rozwoju w latach 1990-1995. Był wiceprezesem w Photonix, Inc. (w obrocie w AMEX) od jego powstania w 1988 r. do 1990 r.

W latach 1979-1989 dr Iwanczyk był profesorem na University of Southern California, School of Medicine. Posiada tytuł magistra elektroniki i doktora. stopień z fizyki. Jego wieloaspektowe doświadczenie łączy tematyke  rozwoju organizacji z  badaniami naukowymi i kwalifikacjami w zakresie technicznego zarządzania projektami. Ma szerokie doświadczenie techniczne w dziedzinie detektorów i systemów obrazowania rentgenowskiego i gamma. W ostatnich latach opracowywał detektory obrazowania rentgenowskiego oparte na różnych materiałach półprzewodnikowych (CdTe, CZT i Si) do zastosowań medycznych i bezpieczeństwa.

Dr Iwanczyk jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, jednej książki, kilku rozdziałów w książkach i 20 patentów. Prowadzi wykłady na najważniejszych sympozjach na całym świecie jako zaproszony wykladowca i bierze udział w organizowaniu międzynarodowych konferencji naukowych. Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, w tym nagrodę Merit Award 2002, IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, nagrodę 2016 Scientist Award, IEEE - RTSD oraz nagrodę "Wybitny Polak 2018". Podczas  pobytu w USA dr Iwanczyk utrzymuje współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce, takimi jak Instytut Badan Jadrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Rozmowe poprowadzi Wiceprezes Klubu, Dr Witold Sokolowski.