Historia


KLUB KULTURY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
W LOS ANGELES

HISTORIA KLUBU

Założony w 1971 roku, Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej obchodzi w 2021 roku swoje 50-lecie. Klub jest organizacją charytatywna i apolityczną, dedykowaną promocji polskiego dziedzictwa kulturalnego, oraz nauki i sztuki polskiej w Kalifornii.  Jako organizacja charytatywna typu  501(c)(3), z zatwierdzonym przez IRS numerem EIN 20-3491956, Klub jest sponsorem wydarzeń kulturalnych w Los Angeles i okolicach.  Finansowany dochodami ze składek członkowskich oraz indywidualnych donacji, Klub organizuje spotkania z artystami i naukowcami, oraz prezentuje publiczne koncerty, pokazy, przedstawienia teatralne i filmy. 

Club Members at the Modjeska Exhibit after Maja Trochimczyk's Lecture, 
March 2019, Laguna Art Museum

Video ze spotkan klubowych lub programow TV o Klubie sa na Modjeska Club Playlist na YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3q7UTBe4d0dkYgLAXOjz4t2-r7zF1ECVMaja Trochimczyk, Beata Pozniak, Marek Probosz i Konsul Pawel Lickiewicz, 
Bal 50-lecia Klubu, Pasadena, 10.10.2022

W październiku 2021 roku Klub uczcił swoje 50-lecie istnienia Balem, który odbył się w Klubie Uniwersyteckim w Pasadenie. Podczas balu wręczono nagrody dwóm laureatom Nagrody Modrzejewskiej, Beacie Pozniak i Janowi Englertowi. Prezentowano także dyplomy dla różnych działaczy Klubu, m.in. dyplomy i uchwały Konsula Generalnego RP Jarosława Lasińskiego, Senatora Stanu Kalifornia Antony'ego Portantino, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hrabstwa Orange, Donalda P. Wagnera, Nadzorcy Hrabstwa Los Angeles Kathryn Berger oraz Miasta Los Angeles Radna Angeles, Monica Rodriguez. Walca Chopina zagrał prof. Wojciech Kocyan z Loyola Marymount University, a MC Marek Probosz poprowadził gości w uroczym polonezie. W balu wzięło udział około 100 gości, zachwyconych, że w końcu będą mogli opuścić swoje domy i spotkać się po najgorszych miesiacach samotnosci, związanych z pandemią. Wśród sponsorów tego wydarzenia znalazło się POLAM FCU, Centrum Polskie w Los Angeles oraz Moonrise Press.ALBUM 50-LECIA KLUBU, PDF PO POLSKU

50-lecie Klubu uhonorowano także 380-stronicową książką wielkoformatową (strony o wymiarach 8,5 x 11 cali), ilustrowaną setkami fotografii, prezentującą historię Klubu, spisy wydarzeń, recenzje czy opisy wydarzenia, wywiady, eseje i nie tylko. Album 50-lecia Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej zawiera teksty około 20 autorów, a redagowały ten Album dr Maja Trochimczyk, Elżbieta Kanski i dr Elżbieta Trybus. Książka ta, dzięki dotacji Konsulatu Generalnego RP, jest dostępna bezpłatnie na stronach modrzejewska.org i moonrisepress.com, a także podzielona na odrębne rozdziały, z każdego okresu, jest zamieszczona w odpowiednich działach w archiwum Klubu, na stronie modrzejewska.org.


ISBN 978-1-945938-55-9, oprawa miekka. ISBN 978-1-945938-56-6, oprawa twarda.

ISBN 978-1-945938-57-3, e-book format e-Pub. 

W grudniu 2023 roku nakładem Moonrise Press ukazała się publikacja Celebrating Modjeska in California: History of Helena Modjeska Art & Culture Club autorstwa Mai Trochimczyk, Prezes Klubu w latach 2010-12 i od 2018. To 428-stronicowe studium polonijnej organizacji ukazuje zainteresowania, działania, sukcesy i wyzwania kolejnych fal polskiej emigracji do Ameryki, zwłaszcza pokolenia przesiedleńców (ofiary i weterani II wojny światowej, głównie polska inteligencja międzywojenna) oraz z epoki Solidarności (działacze ruchu antykomunistycznego, „ turyści”, którzy przyjechali do pracy i przekroczyli okres ważności wizy, agenci Sluzb Bezpieczenstwa, oraz osoby kreatywne/przedsiębiorcze pragnące rozwijać swoją karierę). Książka dedykowana jest „wszystkim polskim emigrantom i zesłańcom rozproszonym po całym świecie, którzy pozostali wierni językowi i kulturze polskiej, a zwłaszcza wszystkim wolontariuszom Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles, promującym kulturę polską w Kalifornii”. Tom składa się z dziesięciu rozdziałów, począwszy od biografii patronki Klubu, aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840-1909); badania  organizacji polonijnych w Kalifornii; oraz biografii założyciela Klubu, aktora Leonidasa Dudarew-Osetyńskiego (1910-1989). Sześć rozdziałów poświęconych jest „epokom” w historii Klubu, od Królestwa Leonidasa (1971-1978), poprzez czasy emigracji solidarnościowej (1978-1989), narodzin III RP (1989-1998), okresu stabilizacji i status quo (1998-2010), pojawienia się nowych ludzi i idei (2010-2018), do przetrwania wyzwań pandemii i nie tylko (2018-2023). Rozdział dziesiąty stanowi podsumowanie wraz z wnioskami i rekomendacjami. Książka zawiera indeks oraz liczne ilustracje z archiwów: Klubu im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Polskiego Ameryki w Chicago, Valerie Dudarew-Ossetyńskiej Hunken – córki założyciela Klubu, Amerykańskiej Rady Kultury Polskiej (dawniej „Klubów Kultury Polskiej”), IPN, Mai Trochimczyk oraz innych archiwow prywatnych i publicznych. Cały dochód netto przekazywany jest na rzecz Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej.

⦾  PODZIEKOWANIA  ⦾ Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Praca jest częścią projektu pt. „Pokażę Ci Polskę – stymulowanie środowisk Polonii i Polaków poza granicami kraju do działania w polskim interesie narodowym”.

INFORMACJA O DOTACJI

Pragniemy poinformować, że nasza organizacja otrzymała grant Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Nazwa projektu: „Pokażę Ci Polskę – pobudzanie Polonii i Polaków za granicą do działania w polskim interesie narodowym”. Wysokość dotacji na rok 2023 – 38 500,00 zł (8 900,00 dolarów). Data podpisania umowy: 20 lipca 2023 r. Tytuł projektu:  "Celebrating Modjeska in California: History of Helena Modjeska Art & Culture Club" („Świętowanie Modrzejewskiej w Kalifornii: Historia Klubu Sztuki i Kultury Heleny Modrzejewskiej”), publikacja w j. angielskim – dofinansowanie i wydanie 50 egzemplarzy książki.


Zaproszenie na przyjecie swiateczne w roku 40 rocznicy Klubu, 2011. 

 
WSPÓŁPRACA I PREZENTACJE

Klub współpracuje z Konsulatem Generalnym RP, który sfinansował wiele jego programów i wydarzeń, m.in. trzy spektakle i wykłady wiosną 2023 roku w ramach Wiosny Kultury Polskiej w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Wcześniejsza współpraca przyniosła do Los Angeles Teatr Fantazja z Sydney w Australii, a także wiele innych spektakli teatralnych i muzycznych.Klub zaprasza wybitnych gości z Polski i współpracuje z takimi instytucjami akademickimi i kulturalnymi regionu, jak Centrum Muzyki Polskiej w Uniwersytecie Południowej Kalifornii, Bowers Museum w Santa Ana, Helena Modjeska Foundation in Orange County, Arden- Helena Modjeska Historic Home, UCLA, Klub PAPA, Klub PIE, Polski Salon Artystyczny w San Diego, Polski Salon Teatralny w Toronto, i in. Cieszymy się również z bliskiej współpracy z Konsulatem RP w Los Angeles. Czlonkowie klubu to profesjonaliści (lekarze, prawnicy, profesorowie uniwersytetów, biznesmeni, artyści, muzycy i in.), którzy często biorą aktywny udział w przygotowaniu spektakli.  Działalność Klubu i jego władz została nagrodzona wieloma polskimi odznaczeniami państwowymi.SPOTKANIA I PREZENTACJE

Andrzej Wajda w Klubie im. Modrzejewskiej.

Przez  pięćdziesiąt lat aktywności nasz Klub zorganizował setki wydarzeń kulturalnych, w tym: publiczne spotkania z zasłużonymi przedstawicielami kultury i nauki polskiej, wykłady, projekcje filmów, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, oraz prezentacje sztuk teatralnych, monodramów i spektakli kabaretowych.  Słynne wydarzenia to np. amerykańska premiera monumentalnego Requiem Romana Maciejewskiego przez Los Angeles Master Chorale (1975), koncert Jacaranda New Music z muzyką H.M. Góreckiego nagrany do filmu dokumentalnego o kompozytorze (2012), przygotowanie Pastorałki Schillera siłami Klubu i klubowiczów (2002). W wydarzeniach organizowanych przez Klub wzięło udział tysiące widzów i słuchaczy; publiczność składała się w równej mierze z przedstawicieli Polonii jak i szerokiej publiczności amerykańskiej.
GOŚCIE KLUBU

Gośćmi Klubu byli, między innymi, przedstawiciele następujących dziedzin:

Teatr i film - rezyserzy, operatorzy:
Jerzy Antczak,  Filip Bajon, Balbina Bruszewska, Ryszard Bugajski, prof. Janusz Degler, Zodia Dobrzanska, Leonidas Dudarew-Ossetyński, Jan Englert, Romuald Gantkowski, Jerzy Grotowski, Jerzy Hoffmann, Agnieszka Holland, Grzegorz Jarzyna, Zbigniew Kamiński, Janusz Kamiński, Dorota Kędzierzawska, Jan Kidawa-Błoński, Lech Majewski, Barbara Myszyńska, Maria Pilatowicz, Mark Robson, Zbigniew Rybczyński, Jerzy Skolimowski, Jolanta Siemieniewska and Cabaret Starszych Panow of Club PIE; Stefan Szlachtycz, Matt Szymanowski, Jerzy Stuhr, Henryk Tomaszewski, Andrzej Wajda, Hugh Welchman, Ophra Yerushalmi, Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski, Zbigniew Zamachowski.

Agata Pilitowska and Maria Nowotarska with their Modjeska Prize,
the Board of the Modjeska Club, and Consul Pawel Lickiewicz, January 2020.

Teatr i film - aktorzy:
Piotr Adamczyk,  Jadwiga Barańska, Balbina Bruszewska,  Marek Chodaczynski, Piotr Cyrvus, Jan Englert, Monika Ekiert, Paulino Garcia, Robert Gliński, Stanisław Gorka, Artur Gotz, Jerzy Grotowski, Marcin Harasimowicz, Marta Honzatko, Alina Janowska, Krzysztof Janczar, Grzegorz Jarzyna, Emilian Kamiński, Janusz Kamiński, Dorota Kędzierzawska, Jerzy Kopczewski, Tomasz Kot, Barbara Krafftówna, Aleksandra Kaniak, Szymon Kusmider, Jan Machulski, Maria Mamona, Jan Matyjaszkiewicz, Jan Nowicki, Maria Nowotarska, Anna Nehrebecka, Marta Ojrzynska, Daniel Olbrychski, Marian Opania, Stephanie Powers, Jan Pietrzak, Agata Pilitowska, Małgorzata Potocka, Beata Poźniak, Marek Probosz,  Omar Sangare, Zofia Saretok, Beata Ścibakówna, Andrzej Seweryn, Anna Seniuk, Justyna Sienczyłło, Katarzyna Smiechowicz, Danuta Stenka, Jerzy Stuhr, Danuta Szaflarska, Grażyna Szapołowska, Joanna Szczepkowska, Włodzimierz Staniewski; Jerzy Trela, Marcin Walewski, Wojciech Wysocki, Zbigniew Zamachowski, Magda Zawadzka, Wiktor Zborowski and Artur Zmijewski.

Marta Ojrzynska podczas premiery sztuki 'Helena" 2019.

Teatr i film - grupy teatralne
Kabaret Dymek z Papierosa - Wojciech Dzieduszycki, Jolanta Siemieniewska and Kabaret Starszych Panow of Club PIE, Teatr Gardzienice, Teatr Provisorium, Teatr ZAR, Teatr Fantazja from Sydney, Australia, Teatr Polski of Toronto (4 razy),  T.E.O.R.E.M.A.T, Wrocławski Teatr Lalek, Teatr Esperanto, Teatrzyk Eskulap, Kabaret Polskiego Klubu z Las Vegas.


Lech Majewski w rozmowie z Elzbieta Kanski, wiosna 2018.
       
Literatura:
Jarosław Abramow‐Neverly, prof. Jerzy Bralczyk, Mariusz Brymora, Olgierd Budrewicz, Marek Jan Chodakiewicz, Agnieszka Couderq, Krzysztof Dzikowski (teksciarz), Leszek Długosz  (poeta), Artur Domosławski, Magdalena Grzebalkowska, John Z. Guzlowski (poeta), Aleksander Janta - Połczyński, red. Julita Karkowska, Jan Kott, prof. Leonard Kress (poeta), prof. Roman Koropeckyj, Wieslaw Kuniczak, Tadeusz Kubiak (poeta), red. Michal Maliszewski, Czesław Miłosz (poeta), Anna Maria Mickiewicz (poetka), Jan Nowak‐Jeziorański, Maria Pilatowicz, prof. Iwo Cyprian Pogonowski, Edward Redliński, Michał Rusinek, Harvey Sarner, Jan Tadeusz Stanisławski, Adrianna Szymańska, Olga Tokarczuk, Teresa Torańska, Konrad Tademar Wilk, and Adam Zagajewski (poeta). 

Krystyna Kuszta, Barbara Krafftowna, Jolanta Zych, Tadeusz Podkanski.

Muzyka powazna:
Piotr Anderszewski, Michał Białek, Adrianna Biedrzynska, Barbara Bochenek, Joanna Bruzdowicz, Halina Czerny‐Stefańska,  Guitar Quartet of Poznan, Waclaw Gazinski, Maciej Grzybowski, Barbara Hesse-Bukowska, Mark Alan Hilt, Kevin Kenner, Adam Kośmieja, Wojciech Kocyan (wiele razy), Róża Kostrzewska‐Yoder, Veronika Krausas, Teresa Kubiak, Hanna Kulenty, Roman Maciejewski (2 times), Karolina Naziemiec, Jan Jakub Omsky, Jan Kanty Pawluskiewicz, Stefan Pasternacki, Joanna Rózewska-Kolasinska, Beata Rybotycka, Krystian Tkaczewski, Katarzyna Sadej, Stanisław Skrowaczewski, Dr. Maja Trochimczyk (o Marii Szymanowskiej, i Chopinie), Joanna Trzeciak,  Bartosz Urbanowicz, Henry Vars, Stefan Wenta (tancerz i choreograf), Marta Wryk, Bracia Kasper, Lukasz, Dominik Yoder, Krystian Zimmerman, and Marek Żebrowski.

Kasper, Dominik, Lukasz Yoder with the Board of the Modjeska Club
at the Wojciech Kocyan Residence in Baldwin Hills, CA , September 2019.

Jazz, muzyka filmowa i popularna: 
Grażyna Auguscik, Ewa Błaszczyk, Stan Borys,  Jacek Cygan, Diane Davidson with Dixy Co., Urszula Dudziak, Krzesimir Dębski, Krzysztof Dzikowski, Marta Honzatko, Elżbieta Jodłowska (wiele razy), Olivia Kierdal, Anna Kostrzewska, Jan A.P. Kaczmarek, Miro Kepinski, Konrad Mastyło, Piotr Kajetan Matczuk, Wojciech Młynarski, Karolina Naziemiec, Arkadiusz Niezgoda,  Darek Oleszkiewicz,  Jan Kanty Pawluskiewicz, Piramidy  (Piotr Kajetan Matczuk i Tomasz Imienowski), Piotr Rubik, Beata Rybotycka, Dominika Swiatek, Andrzej Sikorowski,  Grzegorz Turnau, Wiktoria Tracz, Magda Umer, Jacek Wójcicki,  Aga Zaryan, and Maciej Zembaty. 

Modjeska Club at JPL Van Karman Auditorium 2011.

Polityka i Ekonomia:
Prof. Leszek Balcerowicz, Konsul Roman Czarny, Konsul Mariusz Brymora, Ambassador Przemysław Grudziński, Konstanty Gebert i Joanna Podolska, Maciej Henzler, First Lady Maria Kaczyńska, Jan Karski, Jacek Kalabiński, Konsul Generalny Krzysztof Kasprzyk, Krzysztof Kozłowski, prof. Andrzej Korboński, Antoni Macierewicz, Aleksander Małachowski, Adam Michnik (3 razy), Leszek Moczulski, Ks. Biskup Tadeusz Pieronek, Małgorzata Piętkiewicz‐Jedynak, Witold Osiatyński, Ambassador Janusz Reiter, Pulkownik Stanisław Skalski (uczestnik Bitwy o Anglie), Władysław Siła-Nowicki, Jerzy Surdykowski, Bronislaw Wildstein,  Janusz Zawadzki, Minister Bogdan Zdrojewski, Sybiriacy (dwa razy).

Sztuka:
Magdalena Abakanowicz, Janusz Kapusta, Ewa Matysek-Mazur, Prof dr. hab. Andrzej Mazur, Danuta Künstler‐Langer, Monique Chmielewski Lehman, Prof. dr. hab. Andrzej Rottermund, Stanisław Szukalski, Andrzej Kołodziej, Leonard Konopelski, Zbigniew Nyczak, Slawek Wisniewski, Jan Maszkiewicz. 

Monique Lehman with her artwork at Hellada Gallery 
after her lecture during the exhibit, 2018


Wystawy: 
Fotografie Ojca Świętego Jana Pawła II  (Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Arturo Mari, Ryszard Rzepecki), Witold Kaczanowski, Polish Film Poster (z Autry Museum), Tomasz Misztal, Rafał Olbiński, Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Anna Socha Van Matre, Alina Szapocznikow (Wystawa Rzezby w Hammer Muzeum), Leszek Szurkowski, Bruno Schultz (we współpracy z San Diego Muzeum), Monique Chmielewski Lehman (Hellada Gallery), 50 Lat Sztuki: Artysci Klubu im. Modrzejewskiej (Vienna Woods Gallery)

Nauka i Odkrycia  (Podróze)
Artur Bartosz ChmielewskiAndrew Dowen, Prof. Norman Davies, Witold Fraczek, prof. Krzysztof Górski, Dr. Góryński, Prof. Beth Holmgren, Dr. Jan Iwanczyk, Dr. Bogusław Kuszta, David Lehman, Edward Piłatowicz, Maria Piłatowicz, Bogdan Plewnia i Witold Fraczek, Edi i Asia Pyrek, Dr. Witold Sokołowski, Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Dr. Andrzej Targowski, Dr. Franciszka Tuszyńska, oraz Marek Tuszyński.

Barbara Krafftowna Receives the Modjeska Prize 2012, at the opening of
the Polish Film Festival, Los Angeles

Andrzj Seweryn Receives the Modjeska Prize 2020 on Zoom. 

Modjeska Prize for Andrzej Seweryn, 2020.

MODJESKA PRIZE - NAGRODA IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 

W 2010 roku, aby upamiętnić swoją patronkę Helenę Modrzejewską i uhonorować osiagnięcia wybitnych artystów scen polskich, Klub ustanowił doroczną nagrodę za zasługi dla kultury polskiej w dziedzinie aktorstwa, „Nagroda im. Heleny Modrzejewskiej” (The Modjeska Prize). W październiku 2010 r. pierwszą nagrodę otrzymał aktor Jan Nowicki.  W 2011 roku nagrodę otrzymali ex aequo aktorzy Anna Dymna i Marian Dziędziel. W 2012 roku laureatką została Barbara Krafftówna.

Jan Nowicki receives the first Modjeska Prize in 2010 in Beverly Hills.

W 2018 roku Klub uhonorowal Nagroda im. Heleny Modrzejewskiej Jadwige Baranska. W 2019 roku nagrode przyznano dwom aktorkom z Teatru Polskiego w Toronto - Agata Pilitowska i Maria Nowotarska. W 2020 roku nagrode otrzymal Andrzej Seweryn. W 2021 roku podczas Balu 50-lecia w University Club of Pasadena (10.10.2021) nagrody im. Modrzejewskiej otrzymali aktorzy Beata Pozniak (osobiscie) i Jan Englert (video).  

Jan Englert przyjechal do Kalifornii aby osobiscie odebrac nagrode we wrzesniu 2022 r. Wystapil wowczas w Beverly Hills Public Library i Amfiteatrze Jaskolka w Vista, San Diego county, ze sztuka Kwiaty Polskie oparta na poemacie Juliana Tuwima. Towarzyszyla mu zona Beata Scibakowna a w spektaklu muzyke Chopina gral dr. Wojciech Kocyan. 


2019 Modjeska Prize for Maria Nowotarska and Agata Pilitowska.

Prezentacja Nagrody im. H. Modrzejewskiej dla Jadwigi Baranskiej, 2018

Nagrody za rok 2022 otrzymali Kalifornijscy aktorzy Katarzyna Smiechowicz i Marek Probosz. Ceremonia odbyla sie w rezydencji Monique Chmielewski Lehman i Davida Lehman'a w Pasadenie w lutym 2023.  

Nagroda im. Heleny Modrzejewskiej za rok 2023 zostala przyznana Januszowi Gajosowi. Ceremonia przekazania nagrody odbedzie sie w Polsce, natomiast rozmowa z Laureatem przez Zoom. ODZNACZENIA DLA KLUBU 

Działalność Klubu i jego władz została nagrodzona wieloma odznaczeniami, w tym sześć nagród dla całego Klubu, nagrody indywidualne dla prezesów i członków Zarządu. Z okazji 40-lecia Klubu w 2012 roku medale Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymalo 18 członków zarządu, byłych prezesów, założycieli i działaczy Klubu. Z tej samej okazji, Leonidas Dudarew-Ossetyński (1910-1989), założyciel Klubu, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lista odznaczeń i  nagród dla Klubu im. Modrzejewskiej i członków Zarządu, którzy włożyli poważny i istotny wkład w promocję kultury polskiej obejmuje następujące pozycje.

Odznaczenia dla Klubu im. Heleny Modrzejewskiej:
 • 1997 – Medal Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Klubu im. Heleny Modrzejewskiej 
 • 2009 – Specjalna Nagroda Związku Artystów Scen Polskich ZASP "Za propagowanie polskiej kultury na obczyźnie" dla Klubu im. Heleny Modrzejewskiej
 • 2011 – Uchwala Rady Miasta Los Angeles z okazji 40-lecia Klubu i Dyplom Honorowy
 • 2011 – Gratulacje od Hrabstwa Los Angeles z okazji 40-lecia Klubu, Dyplom Honorowy od Nadzorcy Michael’a Antonovich’a
 • 2012 – Gratulacje od Hrabstwa Los Angeles z okazji 40-lecia Klubu, Dyplomy Honorowe od wszystkich pięciu Nadzorcow (Supervisors) Hrabstwa.
 • 2021 - Gratulacje od Konsulatu RP w Los Angeles, z okazji 50-lecia Klubu,  Plakietka
 • 2021 – Gratulacje od Hrabstwa Los Angeles z okazji 50-lecia Klubu, Dyplom Honorowy od Nadzorcy Kathryn Berger
 • 2021 – Gratulacje od Miasta Los Angeles z okazji 50-lecia Klubu, Dyplom Honorowy od Radnej Monica Rodriguez
 • 2021 – Gratulacje od Hrabstwa Orange, z okazji 50-lecia Klubu, Dyplom Honorowy od Nadzorcy Donalda P. Wagnera
 • 2021 – Gratulacje od Senatu Stanu Kalifornia z okazji 50-lecia Klubu, Dyplom Honorowy od Senatora Portantino
Uchwala Rady Miasta Los Angeles z gratulacjami dla Klubu.

Odznaczenia indywidualne dla Prezesów i Członków Zarządu:

Nagrodzeni w 2012 roku z medalami i plakatem 40-lecia klubu autorstwa Lecha Majewskiego. Od lewej: Maja Trochimczyk, Tadeusz Podkanski, Krystyna Kuszta, Maria Pilatowicz, Edward Pilatowicz, Jolanta Zych, Dorota Olszewska, i Krystyna Okuniewska. 
 • 1994 – Witold Czajkowski (Prezes Klubu w latach 1990-1993), za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1998 – za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granica, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej, Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: 
 • Tadeusz Bociański (Prezes w latach 1983-1989, w Zarządzie wiele lat) 
 • Zofia Czajkowska  (Wiceprezes w latach 1984-1994, Prezes, 1994-1995)
 • Maria Piłatowicz (Wiceprezes i członek Zarządu przez ponad 16 lat, organizatorka wielu amatorskich przedstawień teatralnych)
 • Edward Piłatowicz (Prezes w latach 1996-1998, w Zarządzie, 1981-1986)
 • 2000 – Tomasz Kachelski (wieloletni Skarbnik Klubu) został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą
 • 2003 – Jolanta Zych (Prezes Klubu w latach 1998-2006),  została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą
 • 2009 – Dorota Olszewska (Prezes Klubu w latach 2006-2008) otrzymała nagrodę Związku Artystów Scen Polskich ZASP "Za propagowanie polskiej kultury na obczyźnie" 
 • 2012 – Medale Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla 18 członków zarządu, byłych prezesów, założycieli, i działaczy klubu (wymienionych tu w kolejnosci chronologicznej): Wanda Baran, Franciszka Tuszyńska, Stephanie Powers, Stefan Wenta, Jan Gąssowski, Tadeusz Podkański, Vitold Tchaikovsky, Sophie Tchaikovsky, Tadeusz Bociański, Maria i Edward Piłatowicz, Jolanta Zych, Krystyna Kuszta, Krystyna Okuniewski, Andrzej Maleski, Danuta  Żuchowska, Dorota Olszewska, Elżbieta Kańska, i Maja Trochimczyk
 • 2012 – Leonidas Dudarew-Ossetyński (1910-1989), założyciel Klubu, otrzymał pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji 40-lecia Klubu 
 • 2011-12 – Maja Trochimczyk (Prezes Klubu w latach 2010-2012) otrzymała Dyplomy Honorowe i Uchwaly od Hrabstwa Los Angeles i Rady Miasta Los Angeles z okazji 40-lecia Klubu i 15-lecia działalności jako ochotnik wśród Polonii 
 • 2021 - Dyplomy Honorowe z okazji 50-lecia Klubu dla Prezes Mai Trochimczyk od Senatora Kalifornii Antony Portantino, Nadzorcy Hrabstwa Los Angeles Kathryn Barger, Radnej Moniki Rodriguez oraz Nadozorcy Hrabstwa Orange Donalda P. Wagnera
 • 2021 - Dyplomy Honorowe z okazji 50-lecia Klubu od Nadzorcy Hrabstwa Los Angeles Kathryn Barger dla laureatow Nagrody im. Modrzejewskiej Jana Englerta & Beaty Poźniak, oraz czlonkow zarzadu w poprzednich kadencjach - bylego Wiceprezesa dr  Krystyny Bartkowskiej, bylego Prezesa Andrew Z. Dowen, i bylej Dyrektor a obecnia Skarbnika, Marii Kubal.
Krzysztof Zanussi, Prezes Jolanta Zych i Prezes Andrzej Maleski


Jerzy Antczak, Jadwiga Baranska, Jan Kidawa-Blonski (gosci)
Prezes Maja Trochimczyk, byly prezes Andrzej Maleski, 2011.


LISTA PREZESÓW KLUBU
 • Dr Maja Trochimczyk (2018-2021)
 • Andrew Dowen (2012-2018)
 • Elzbieta Kanski (ex officio, 2012)
 • Dr Maja Trochimczyk (2010-2012)
 • Andrzej Maleski (2008-2010)
 • Dorota Olszewska (2006-2008)
 • Jolanta Zych  (2000-2006)
 • Edward Piłatowicz (1996-1999)
 • Zofia Czajkowska (1994-1995)
 • Witold Czajkowski (1990-1993)
 • Tadeusz Bociański (1983-1989)
 • Jerzy Gąssowski (1978-1982)
 • Andrzej Mikulski (1978, zmarł w 1978 roku)
 • Leonidas Dudarew-Ossetyński (1971-1978)

Prof. Norman Davies z Zarzadem i czlonkami Klubu, 2012.


CZLONKOWIE HONOROWI KLUBU IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
 • Wybitni Artisci (10): †Leonidas Dudarew-Ossetynski, rezyser Jerzy Antczak i aktorka Jadwiga Barańska, grafik †Eva Chodkiewicz-Swider, aktorkai piosenkarka Elzbieta Jodłowska; aktor i rezyser †Zofia Dobrzańska; artysta Leonard Konopelski; tancerz i choreograf †Stefan Wenta; aktorka Stephanie Powers, i aktorka-artystka Alicja Bobrowska, 
 • Konsule RP z zonami (11): Mariusz Brymora (2023), Roman Czarny, †Krzysztof i Marta Kasprzyk, Maciej and Renata Krych, Jaroslaw Lasinski, Wojciech Siewierski, Jan Szewc, oraz Tomasz Trafas z zona Anna. 
 • Byli Prezesi i Dzialacze Klubu z Zonami (18):  †Tadeusz i Elżbieta Bociański; †Teresa Domańska-Ossetyński, Dr. †Franciszka Tuszyńska; Jerzy Gąssowski; Tomasz Heller;†Klara Konopelska; Dr. Bogdan i Krystyna Kuszta; Tomasz and Anna Kachelski; Krystyna Okuniewski; Edward i Maria Piłatowicz; Tadeusz  Podkański; †Jacek Swider; Witold & Zofia Tchaikovsky (Czajkowski); oraz Adam i Jolanta Zych.
Krzyzyk przy nazwisku oznacza Honorowych czlonkow ktorzy juz zmarli.

Andrzej Seweryn i Andy Dowen, Prezes, listopad 2017.
 Koperta ze stemplem okolicznościowym projektu Stanisława Szukalskiego (1893-1987), przygotowana z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika (19 luty 1973, znaczek wydany 23 kwietnia 1973). Szukalski zaprojektował pomnik Modrzejewskiej jaki Klub planował ufundowac w latach 70-tych; ale projektu tego nie zrealizowano. 

Ewolucja godła Klubu, orła w koronie. Po prawej stronie projekt Stanisława Szukalskiego (1970s), na środku na górze - projekt Leonarda Konopelskiego (1980s).

Logo zaprojektowane przez Ewe Swider, ok. 1996. Logo z nazwa Klubu, projekt Elzbiety Czajkowskiej wg. Konopelskiego, 2022. Lodo na 50-lecie Klubu, projekt Mai Trochimczyk.


Klub nie zapomniał o swojej patronce. Wystwiono wiele sztuk o Helenie Modrzejewskiej, w tym "Helena: Rzecz o Modrzejewskiej" Kazimierza Brauna w wykonaniu Marii Nowotarskiej z Toronto (lata 1990te);  "Modjeska"- sztuka o Modrzejewskiej z kostiumami z kolekcji Chrisa Chiepłego, ktorej tekst napisala i zagrała Ewa Boryczko (2012). "Helena" - sztuka aktorki Marty Ojrzynskiej z nia w roli glownej z ciekawymi elementami audiowizualnymi ktore przygotowal Bartosz Nalazek (2019) i in. 

Wyklad o Modrzejewskiej w Bowers Museum w Santa Ana wyglosila autorka jej biografii, Prof. Beth Holmgren (2011). Wyklad o wielu rolach jakie grala w zyciu Modrzejewska (aktorka, rezyser, producent, projektant kostiumow, wlasciciel majatku, ogrodnik roz,artystka, pisarka) wyglosila w 2019 Prezes Maja Trochimczyk w Laguna Art Museum. 

Kilka razy Klub im. Modrzejewskiej próbował postawic pomnik aktorki w Kalifornii. Projekty dla Klubu przygotowali Stanisław Szukalski w latach 1950-tych  oraz Tomasz Misztal w latach 2000 (dwa projekty). Choc do tej pory projekty nie zostały zrealizowane, warto o nich pamiętac.
Niezrealizowany projekt pomnika Modrzejewskiej, Tomasza Misztala.


     
Gratulacje od Miasta Los Angeles dla Anny Dymnej z okazji 
Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej, 2011. Prezentuje Maja Trochimczyk.


LINKI DO ARTYKULOW I VIDEO

 • Video z prezentacji Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej Andrzejowi Sewerynowi. Wywiad z Aktorem przeprowadzila Katarzyna Smiechowicz, January 2, 2021.https://youtu.be/gXguc-S6qrg
 • Video "Swiateczne Koledy prezentuje Stanislaw Gorka"  20 grudnia 2020r.  https://youtu.be/1FwZVVuWf8M
Anna Sadowska i Maja Trochimczyk z Nagroda im. Modrzejewskiej dla Andrzeja Seweryna, 2021.
 • Polska i Hollywood, video wywiad z Kasia Smiechowicz, Markiem Proboszem i Mattem Szymanowskim prowadzi Elzbieta Kanska, 14 listopada 2020. https://youtu.be/aGKb14MoOBE

 • Maria Pilatowicz, "Helena Modjeska Art and Culture Club of Los Angeles: 43 Years of Business as Usual," Cosmopolitan Review, vol. 7 no. 1, Spring 2015. http://cosmopolitanreview.com/modjeska-club/
 • Video: Leon Schiller, "Pastoralka" - Christmas Performance at the Magicopolis Theater, 2002, adaptation and direction by Maria Pilatowicz, stage design and costumes by Krystyna Okuniewska, actors - club members https://www.youtube.com/watch?v=0JLr7VoZCUE

Board of Directors with Leszek Balcerowicz, 2011


1 comment: