Friday, December 31, 2021

Janusz Bieszk o dawnych królestwach Lehii i Wenedów, Sobota 15 stycznia 2022, godz. 12 PST, Zoom

 
Tadeusz Wolanski - odkrycie starozytnych polskich medali, 1842

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej ma przyjemnosc zaprosic Panstwa na wyklad w sobote, 15 stycznia 2022 roku o godzinie 12 w poludnie w Kalifornii. Zgloszenia po link i szczegolowe informacje prosimy przysylac do prezes@modjeska.org.

 Janusz Bieszk: Królestwo Lehii oraz Królestwo Wenedów w okresie starożytnym i średniowiecznym

Wykład przez zoom 15.01.2022, godz 12ta w Kalifornii, Gdynia – Los Angeles.

 

I. Biogram autora:

Janusz Bieszk ur. w 1948 r. – pasjonat i badacz historii, bibliofil. Ma wykształcenie wyższe z dziedziny handlu zagranicznego i służby zagranicznej. Pracował wiele lat na kierowniczych stanowiskach w kraju i za granicą. Swoje zainteresowania i wyniki badań historycznych zawarł w książkach opisujących okresy:


 1. Prehistorii – Cywilizacje Kosmiczne na Ziemi,

2. Starożytności - Sławiańscy Królowie Lehii Polska Starożytna,

    Królowie Lehii i Lehici w Dziejach, Starożytne Królestwo Lehii 

    Kolejne Dowody, Starożytne Królestwo Lehii II Zapomniane 

    Dowody oraz Atlas Historyczny Lehia Sarmacja Scytia,

3. Średniowiecza – Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce oraz

    Chrześcijańscy Królowie Lehii Polska Średniowieczna.

Zredagował również wstęp i przypisy do nowego wydania Kroniki Sławiańsko-Sarmackiej Prokosza z X wieku, edycji polskiej.

Swoje książki starał się udokumentować obszerną bibliografią polską i obcojęzyczną.

Publikacje do zakupu: https://www.swiatksiazki.pl/catalogsearch/result/?q=Bieszk+Janusz

 


Autor serdecznie zaprasza na wspólne przeżywanie i omawianie udokumentowanych opowieści o naszych wielkich i wybitnych przodkach Ariach-Prasławianach, królach lehickich, herbowych rycerzach Lehitach oraz niezłomnych żeglarzach Wenedach.

II. Tytuł wykładu:

Królestwo Lehii oraz Królestwo Wenedów w okresie starożytnym i średniowiecznym. 

Poprzedzająca prezentacja przez Gospodarza Spotkania: 

- planszy z wszystkimi wydanymi książkami autora,

- filmiku 3-min. pod tytułem „Imperium Lehitów i jego stolice na 

  przestrzeni wieków” i komentarz autora.

III. Tematyka wykładu:

1. „Sławianie”, a nie Słowianie oraz Lehia, Leh, Lehici przez „h”.

2. Znaczenie słów „Leh” oraz „Lehía”, a także Leh = Wit lub Wist. 

3. Sławianie jako lud rolniczy, pokojowy, wolny oraz wiecowy  

4. Religia i wierzenia Prasławian

5. Najstarsze źródła historyczne (roczniki, kroniki)

    - krajowe

    - zagraniczne

6. Najstarsze artefakty i fakty

    - budownictwo Prasławian

    - bitwy Prasławian

    - najstarszy wizerunek wozu towarowego     

    - inskrypcja na płycie nagrobnej z I w. n.e.

7. Krótki  oraz pełny poczet królów sarmacko-lehickich

8. Poczet królów Wenedów

9. Cesarze Lehii

10. Atlas Historyczny Lehii Sarmacji Scytii

11. Katalog monet bitych przez władców Lehii

12. Trzy Apele Otwarte autora do władz krajowych

13. Pytania Uczestników i dyskusja

14. Zakończenie i podsumowanie   


XIX w. wydanie Kroniki Prokosza z rycina  krola

LEHIA NA MAPIE

https://www.youtube.com/watch?v=gaN1B7vkFOk&t=6s 

dawny medal odnaleziony przez Tadeusza Wolanskiego, 1842.

Wywiad dla tygodnika Nowy Dziennik Polish Weekly (14.09.2016). Cz. 4.

- Czy uważa pan, że wiedza o starożytnych dziejach Polski jest skrywana? Jaki jest tego powód?

Wszystko wskazuje na to, że nadal mamy historię pozaborową i prokościelną, gdzie wiele tematów, wydarzeń, faktów i nawet postaci królów jest tabu. Nie opisywano w literaturze historycznej i nie rozpowszechniano w społeczeństwie wiedzy na przykład:

– o znanej od ponad 170 lat ww. tablicy nagrobnej z dedykacją, cesarza Tyberiusza Klaudiusza, którą przetłumaczył z języka łacińskiego i opublikował już w 1843 roku nasz badacz, archeolog i numizmatyk Tadeusz Wolański, który badał nasze starożytne dzieje i uznał za prawdziwą kronikę Prokosza. W 1853 roku Kościół ogłosił jego księgi jako zakazane i spalił na stosie. Jego skazaniu zapobiegła interwencja cara Mikołaja I, który także przydzielił mu do ochrony w czasie badań i ekspedycji oddział wojska.

Od dawna jej wierna kopia winna być wystawiona dla społeczeństwa na Zamku Królewskim lub Muzeum Narodowym, jako najstarszy artefakt dotyczący króla Lechii z I wieku n.e.;

– o walkach Lechów i Sarmatów z legionami rzymskimi, pomimo dowodów w źródłach historycznych;

– o panowaniu króla lechickiego Wrocisława w latach 892-896, pomimo dowodów w kronice Prokosza  rocznikach Aventinusa;

– o funkcjonowaniu cesarstwa w Lechii w latach 1000-1038, pomimo dowodów zawartych w kronikach i rocznikach polańskich oraz zagranicznych;

– panowaniu Bolesława II Zapomnianego w latach 1034-1038, wyklętego przez Kościół rzymski i skazanego na zapomnienie, i to chyba skutecznie, ponieważ kupiłem dwa albumy (wydane w 2014 i 2015 r.), z pocztami królów i w obu nadal nie figurował.


Ancient medal with the king Mieczyslaw, and religious symbols, Christian and pagan
Tadeusz Wolanski's discovery, from 1842 book

- Kiedy według pana dokonał się chrzest Polski?

Zgodnie ze źródłami historycznymi polskimi oraz zagranicznymi chrzest ludności Lechii nie był aktem jednorazowym, lecz wieloetapowym, zarówno w obrządku rzymskim, jak i słowiańskim (cyrylo-metodiańskim). Jego chronologia była następująca:

1.W czasie panowania króla Koszyszki (842-862) 1 stycznia 845 roku czternastu Lechów – lechickich książąt i możnowładców wraz ze swoimi dworami, wojskiem i ludnością, mieszkających na południu, przy granicy z Morawami i Czechami – przyjęło uroczyście chrzest w obrządku rzymskim. Chrztu udzielili kapłani z arcybiskupem Adalramem z Ołomuńca w Wielkiej Morawie, który podlegał arcybiskupstwu w Pasawie, w Bawarii. Powyższy akt miał cel praktyczny i taktyczny, a mianowicie uniknięcie w przyszłości zbrojnych najazdów chrystianizacyjnych agresywnego państwa wschodniofrankijskiego.

2. W połowie IX wieku, a szczególnie za czasów panowania króla Ziemowita Reformatora (862-892) i za jego przyzwoleniem, zaczęła przenikać do ludności małopolskiej religia chrześcijańska w obrządku słowiańskim. Była ona nauczana przez kapłanów Wisnoga i Oslawa, uczniów arcybiskupa Metodego, który urzędował w Welehradzie w Wielkiej Morawii. Biskupem Lechitów był w tym czasie Sawa, uczeń Cyryla. Religia w rycie słowiańskim rozprzestrzeniła się później w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, obejmując znaczny obszar Lechii. Powstało wiele kościołów (cerkwi), w miejscowościach; Wiślica, Kraków, Przemyśl, Wrocław, Poznań, Ostrów Lednicki (Lechicki) i Gniezno.

Polish Kings, from Austria 1655, with 15 Lech-dynasty kings.

Potwierdziły to wykopaliska archeologiczne. Arcybiskupstwo obrządku słowiańskiego w Krakowie funkcjonowało ponad 150 lat.

Niektórzy królowie Lechii wraz z otoczeniem, przyjęli chrzest w obrządku słowiańskim i razem panowali ponad 100 lat już jako chrześcijanie. Moim zdaniem byli to: Ziemowit Reformator, który panował w latach 862-892; Wrocisław 892-896; Lech X Dzielny 896-921; Ziemomysł 921-957; Mieczysław II 957-999. Według pocztu władców, pierwszy król Mieczysław panował w latach 340-388. Zgodnie z kronikami i rocznikami Polańskimi, Mieczysław II zmarł w 999 roku.

Mieczysław II, wybrany na króla Lechii na prawomocnym wiecu w 957 roku, zachował tytuł króla zgodnie z obyczajem (obecnie tzw. protokołem), aż do śmierci w 999 roku, bez względu na późniejsze reperkusje związane z przejściem wraz z otoczeniem z obrządku słowiańskiego na obrządek rzymski. Nastąpiło to prawdopodobnie w lub po 968 roku, ponieważ w tzw. epitafium Chrobrego napisano, iż Bolesław urodził się w 967 roku, z „ojca pogana”. A to dlatego, że kler rzymski nie uznawał obrządku słowiańskiego i traktował go jako pogaństwo. Chrzest przyjął Mieczysław II z rąk agresywnego Kościoła niemieckiego, a nie czeskiego, ponieważ w Pradze nie było jeszcze w tym czasie arcybiskupstwa.

Również można by przesunąć oficjalną datę chrztu części ludności Polanii (Polski), już na rok 845, ale wtedy trzeba by poinformować społeczeństwo, że dotyczyła ukrywanych Lechów, bo tak są nazwani w źródłach zagranicznych.


Dawny polski medal z pracy o odkryciach Tadeusza Wolanskiego, 1842

Krolestwo Lechii na starej mapie arabskiej

Lechistan na starej mapie greckiej

Suevi - Wenedae, SArmatia na mapie imperium rzymskiegoDawne Kroniki Polskie

Tablica z Kolumny Zygmunta, Zygmunt III Waza jako 44 krol polski, liczac od piatego wieku n.e.

Pozostalosc tradycyjnej slawianskiej wsi - opola, z domami dookola centralnego parku, z miejscem na zebrania calej spolecznosci. Zdjecie z FB Janusza Bieszk.

Portrety Krolow Lechickich z Krakowa, mid-17c.

Tuesday, December 21, 2021

Wesolych Swiat i Dosiego Roku 2022! Wszystkiego Najlepszego!Moi Drodzy,

Życzenia świąteczne dla Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej zacznę od cytatu wielkiego XIII-wiecznego perskiego poety Rumiego: „Noś wdzięczność jak płaszcz, a odżywi ona każdy zakątek twojego życia”. Wdzięczność jest najbardziej podnoszącą na duchu emocją; liczenie błogosławieństw jest kluczem do szczęścia.  W niedzielę 12 grudnia 2021 r. mieliśmy w Klubie przepiękne kolędowanie – ok. 70 osob dzieliło się opłatkiem, potrawami, wspólnym śpiewaniem kolęd w pięknie udekorowanym i gościnnym domu Państwa Wilków w Anaheim Hills. Śpiew prowadzili Henryk Chrostek I Olivia Kierdal. 

Klub spiewa koledy: https://youtu.be/otMQr9_ZACc

Dla tych, którzy nie mogli dojechać zrobiliśmy w sobotę 18 grudnia 2021 r. spotkanie międzynarodowe przez Zoom: Joanna Sokolowska-Gwizdka z Austin, Texas, opowiadała o świętach Heleny Modrzejewskiej, naszej patronki. Obecni byli goście z Teksasu, Florydy, oraz Kanady (Agata Pilitowska, laureatka naszej Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej) i z Polski (Janusz Bieszk, którego wykład o Lechistanie I Lechitach odbędzie się przez Zoom 15 stycznia 2022 o godz 12-tej w południe).

Pani Joanna opowiada o Helenie Modrzejewskiej: https://youtu.be/oN_McHjU77k -

Makowiec

Święta to świetny czas na „karmienie się wdzięcznością” – czyli gotowanie i dzielenie się „raz do roku” daniami, opartymi na przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisach Babci. Niektóre z tych tradycyjnych potraw są dość dziwne dla osób z zewnątrz, z innych tradycji. Nawet moi polsko-amerykańscy przyjaciele w Kalifornii nie mają tego samego menu świątecznych potraw, które tu przywiozłam, jako “święte” zasady życia, przepisy na dania, które muszę gotować raz w roku, bo inaczej nie ma świąt… … “Kompot wigilijny”? “Kutia”? “Kapusta z grzybami”? “Karp w galarecie”? Każdy ma swoją ulubioną potrawę, praktycznie niejadalną dla innych w święta...


Barszcz z uszkami

Lukrowane pierniczki Marysi Kubal

Moi przyjaciele przybyli z różnych stron Polski i nie podzielają moich tradycji, choć mamy wspólną historię, język, kulturę… Jednak wszyscy cenimy to, co we wspólnym świętowaniu jest najważniejsze: rodzinną miłość wyrażaną bez słów, poprzez wspólne gotowanie, wspólny śmiech wokół stołu kuchennego. Te dary są bezcenne; są o wiele ważniejsze niż wszystko, co można kupić za pieniądze. Przez lata starałem się uchwycić te uczucia w wielu wierszach. Dzisiaj chciałbym podzielić się świątecznym wierszem z przyjaciółmi w Klubie Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, jako życzeniami wielu wspólnych radości i błogosławieństw! Pisze poezje tylko po angielsku, tłumaczenie własnych wierszy wychodzi mi średnio, więc załącznik po angielsku. 

Wesolych Swiat i Dosiego Roku 2022!

~ Maja Trochimczyk, Prezes


Rules for Happy Holy Days


Don’t play Christmas carols

at the airport. Amidst the roar
of jet engines, they will spread
a blanket of loneliness
over the weary, huddled masses,
trying not to cry out for home.

Don’t put Christmas light on a poplar.
With branches swathed in white
galaxies, under yellow leaves, the tree
will become foreign, like the skeleton
of an electric fish, deep in the ocean.

Clean the windows from the ashes
of last year’s fires. Glue the wings
of a torn paper angel. Brighten
your home with the fresh scent
of pine needles and rosemary.

Take a break from chopping almonds
to brush the cheek of your beloved
with the back of your hand,
just once, gently. Smile and say:
“You look so nice, dear, you look so nice.”

(c) 2009 by Maja Trochimczyk


Good News


Did you know that Christmas

is Love, Love, Love, only Love

to be given, shared, cherished?

When baking together, hands

covered in flour, your fingertips

sweetened with chopped figs,

or roughened from wrapping

so many tamales for the family

dinner, while the honeyed voice

of Nat King Cole asks you to have

yourself a merry, little Christmas—

 

Love means sharing a laugh

at the antics of the dog that runs

in circles on the lawn, so happy

to be free—without leash, without

orders to sit, roll, obey the master.

Love is a quiet moment of writing

the sweetest of wishes to be mailed

far, far away—this year even further.

Love is this letter, filled with affection,

your kind, gentle words that glisten

with happiness & warmth.

(C) 2018 by Maja Trochimczyk

. 

Sunday, November 21, 2021

Swieta u Heleny Modrzejewskiej - O Patronce Klubu Opowiada Joanna Sokolowska-Gwizdka, Zoom, 12.18.21 godz 12.

Video ze spotkania na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oN_McHjU77k

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej zaprasza na spotkanie w formacie Zoom z Joanna Sokołowska-Gwizdka, pisarka, dziennikarka w sobote 18 grudnia 2021 r. o godzinie 12 tej w samo poludnie. Prezentacja bedzie bogato ilustrowana materialami z prywatnego archiwum autorki. Rozmowe poprowadzi Prezes Maja Trochimczyk, w jezyku polskim. Informacje przez email, prosimy o zgloszenia do prezes@modjeska.org.


Joanna Sokolowska-Gwizdka to autorka dwujęzycznej książki „Co otrzymałam od Boga i ludzi. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej”. Książka, opatrzona wstępem prof. Kazimierza Brauna, ukazała się z okazji 100-lecia śmierci aktorki. Od tej pory Joanna Sokołowska-Gwizdka, która przez wiele lat poznawała tę słynną szekspirowską aktorkę, przybliża jej losy, podczas wielu spotkań w różnych miastach  USA, Kanady i Polski.  Rekomendujemy zakup ksiazki jako prezent na swieta:

https://www.amazon.com/gp/product/0615293441/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0.

What I Received from God and from People. A Story of Helena Modjeska (Modrzejewska)

Jest tez współautorka sztuki teatralnej o Chopinie „Dobry wieczór Monsieur Chopin”, przetłumaczonej na języki angielski, francuski i portugalski, wystawianej w Kanadzie, USA, Brazylii, Francji i Portugalii przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto. Napisała monografię polskiego teatru w Toronto „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny”. Na tle historii teatru,  autorka pokazała ludzi z pasją, których połączył teatr polski na emigracji. Przeprowadziła 270 godzin wywiadów z twórcami polskimi w Toronto, związanymi z teatrem. Wielu z nich już nie żyje, przez co publikacja stała się unikalnym dokumentem. Premiera książki miała miejsce na XX Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, a promocja odbyła się w Teatrze Słowackiego, z którego wywodzi się założycielka teatru – Maria Nowotarska. W 2018 roku, między innymi za tę książkę, otrzymała polonijnego Oskara w kategorii Literatura – czyli statuetkę Złotej Sowy przyznawanej w Wiedniu przez Klub Inteligencji Polskiej w Austrii, wręczoną podczas uroczystości w wiedeńskiej stacji Polskiej Akademii Nauk.

Od 2016 r.  redaguje internetowy magazyn kulturalny poświęcony polskiej kulturze poza krajem „Culture Avenue”: www.cultureave.com. Za redakcję magazynu w 2018 roku  otrzymała nagrodę im. Macieja Płażyńskiego przyznaną przez Club Press Polska, a wręczoną w Muzeum Emigracji w Gdyni. 


Od 2001 roku mieszka na stałe za granicą, najpierw w Toronto, potem w New Jersey, blisko Nowego Jorku, a od 2013 r. w Austin w Teksasie.  Jest absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów pracowała w Katedrze Literatury Staropolskiej UŁ, pod kierunkiem wybitnego historyka literatury polskiej prof. Jerzego Starnawskiego. Równolegle zajmowała się dziennikarstwem. Wielokrotnie uczestniczyła w Festiwalu Muzycznym w Łańcucie jako korespondent łódzkich „Odgłosów”. W połowie lat 90. została przedstawicielem medialnym oraz organizatorem promocji w Polsce Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, odbywającego się w La Châtre-Nohant we Francji. Współpracowała także z Telewizją Łódź (program „Rozmaitości Literackie) oraz z „Głosem Polonii” - polskim radiem w Perth (Zachodnia Australia).

Po wyjeździe za granicę pracowała w „Gazecie” w Toronto - największym dzienniku Polonii w Kanadzie. Od stycznia 2003 do czerwca 2008 roku była redaktorem prowadzącym „Listu Oceanicznego” - dodatku kulturalnego „Gazety”. Mieszkając w Toronto przeprowadzała też wywiady z przedstawicielami świata kultury na antenie stacji telewizyjnej  „Polish Studio”. Po przeprowadzce do New Jersey w 2005 r. pracowała w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku przy digitalizacji archiwalnych zbiorów Instytutu. 

Jej artykuły, recenzje i wywiady publikowane były w pismach w Polsce: „Rzeczpospolita”, „Pani”, „Dziennik Łódzki”, „Odgłosy”, „Jazz Forum” i za granicą: „Nowy Dziennik” (Nowy Jork, Nowy Jork), „Polonia Kalifornijska” (San Diego, Kalifornia), „Teraz” (Filadelfia, Pensylwania), „Polonez” (Kair, Egipt), „Kurier Zachodni” (Perth, Zachodnia Australia), „Tygodnik Polski” (Sydney, Australia), „Pro Polonicum” (Fryburg, Szwajcaria). Ukazały się także rozdziały w książkach („Horyzonty Teatru II. Droga Kazimierza Brauna”, Toruń 2006, „Słowa, obrazy i dźwięki w wychowaniu”, Warszawa 2011, „Aksjologia podróży”, Warszawa 2012). Jako członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, związana jest także z „Pamiętnikiem Literackim” – pismem wydawanym przez związek.Obecnie jest wiceprezydentem Austin Polish Society i jednym z dyrektorów Festiwalu Polskich Filmów w Austin. W ramach działalności kulturalnej organizacji prowadzi też Klub Historyczny. Przed pandemią, historią Potockich z Łańcuta rozpoczęła cykl prelekcji p.t. Rody Polskie. Podczas pandemii organizowała spotkania przez platformę zoom, m.in. z Kazimierzem Braunem, Jarosławem Abramowem-Newerlym, Markiem Proboszem czy Iwoną Korgą – dyrektorem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Tomaszem Jędrzejewiczem – synem przedwojennego ministra i współzałożyciela Instytutu.

Założyła kanał na YouTube, aby podczas pandemii przybliżyć Teksas i polskie ślady w Teksasie, tym, którzy podróżować nie mogli. W maju 2021 r. współorganizowała Festiwal Poli Negri w Austin. LINKI DO ZAKUPU KSIAZKI

Wersja Angielska

https://www.amazon.com/gp/product/0615293441/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

What I Received from God and from People. A Story of Helena Modjeska (Modrzejewska). Paperback – January 1, 2009

LINKI Z WYWIADAMI AUTORKI

Rozmowa z Mariuszem Kotowskim, autorem filmu dokumentalnego o Poli Negri. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-jkzRwKLqc

Wywiad w radio PiK (Pomorza i Kujaw) przed prelekcją na temat Heleny Modrzejewskiej w Bydgoszczy w 2019 r.:

http://www.radiopik.pl/121,242,6-sierpnia-2019?fbclid=IwAR3HlB7uzYGZuG2eE3qZY7FxviSh94P3Q1Zdiql94JJ1Q_p8E-BULTZ9reA


Najnowszy wywiad z Joanną Sokołowską dla portalu Kultura Na Co Dzień:

https://kulturanacodzien.pl/2021/09/08/joanna-sokolowska-gwizdka-pisarka-dziennikarka-dzialalnosc-artystyczna-z-pandemia-tle/


Wednesday, November 17, 2021

Swiateczne Przyjecie i Polskie Koledy Klubu im. Modrzejewskiej w Anaheim Hills,12.12.21

 


Szanowni Państwo,                                                                          

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i czas wrócić do ciepłego komfortu kolęd, choinek, prezentów, blasku lampek i… Kolędowania Klubu im. Heleny Modrzejewskiej, które odbędzie się w niedzielę 12 grudnia 2021 r. o godzinie 16:30 w eleganckiej i pięknie udekorowanej rezydencji w Anaheim Hills.

Po wspólnym „opłatku” i świątecznej kolacji kolędy zaprezentują Olivia Kierdal i Henryk Chrostek. Następnie poprowadzą gości we wspólnym śpiewaniu naszych ulubionych polskich kolęd. Śpiewniki bedą na miejscu.

Olivia Kierdal urodziła się i wychowała w Sydney w Australii, a w 2019 roku przeprowadziła się do Los Angeles. Ukończyła licencjat z muzyki współczesnej i jest klasycznie wykształconą pianistką, wokalistką i autorką tekstów, która ma ponad 100 000 słuchaczy miesięcznie na Spotify. Jej piękny głos można czasem usłyszeć w polskim kościele. 

Henryk Chrostek przeniósł się do USA pod koniec lat 80-tych. Pracuje dla University of Southern California jako Dyrektor Administracji Badań, Ostrow School of Dentistry. Prywatnie jako muzyk gra na gitarze, pisze, nagrywa i występuje na żywo w całym kraju. W 2014 roku z Ewą Angeli nagrał album z polskimi kolędami w języku angielskim, który jest dostępny na Amazon, iTunes, CDBaby.com i innych sklepach muzycznych na całym świecie. 

Nasze Świąteczne Przyjęcie uświetni kolacja z domowych dań i deserów przygotowanych przez członków Klubu. Proponujemy dania: kapusta z grzybami, bigos, śledź, łosoś, gołąbki, ryba po grecku, szynka pieczona, kulebiak, sałatki, pieczywo/pumpernikiel, a także desery: makowiec, pierniczki, szarlotka, sernik, keks, piernik, i kruche ciasteczka. RSVP i zapis na wybrane potrawy do Beata.J.Czajkowska@gmail.com do 6 grudnia 2021 r. Nie zapomnijcie o swoich ulubionych napojach i świątecznym nastroju!

 

Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku!

Dr Maja Trochimczyk, PrezesFriday, October 15, 2021

Bal 50-lecia Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, 10.10.2021, Pasadena

Sala University Club of Padadena, na ekranie Jan Englert.

W niedzielę 10 października 2021 r. Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej obchodzil swoje "zlote gody" czyli jubileusz 50-lecia w Klubie Uniwersyteckim Pasadeny.  Rocznicowa plakietke i list od Konsula Generalnego Jarosława łasinskiego prezentował Paweł Lickiewicz, Wicekonsul do spraw dyplomacji publicznej. Dyplomy  z gratulacjami dla klubu i działaczy przekazali Zarządca Hrabstwa Orange, Donald P. Wagner; Zarządca Hrabstwa Los Angeles, Kathryn Barger; Radna Miasta Los Angeles, Monica Rodriguez; i Senator Stanu Kalifornia, Anthony Portantino. Prezes Klubu, dr Maja Trochimczyk nagrodziła wolontariuszy dyplomami i kolorowymi rozetkami. Zaprezentowała też nowo wydaną książkę "Album 50 Lecia Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej," jaką można było zamówic podczas Balu. Ten 380-stronicowy tom dostępny jest na stronie Moonrise Press, jako PDF do sciagnięcia bez opłaty, oraz do zakupu w różnych formatach.

Po prezentacji nagród dla Klubu i od Klubu, prof. Wojciech Kocyan zagrał Walca Es Dur, Op. 18 Chopina, a następnie Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej wręczono Janowi Englertowi (zaocznie, video) i Beacie Poźniak (osobiście). Bal zaczął się od uroczystego Poloneza 50-lecia poprowadnego przez Marka Probosza, Mistrza Ceremonii i Wodzireja, wraz z żoną Małgorzatą. Piękna muzyka Wojciecha Kilara z filmu "Pan Tadeusz" nadała Polonezowi niezapomniany charakter.  Dźwięk przygotował dwukrotny laureat nagrody Emmy Andrzej Warzocha. Oprawę graficzną zapewniła Elżbieta Czajkowska a wsparcie finansowe POLAM FCU, grupa byłych prezesów & działaczy oraz Moonrise Press. Muzyka grana podczas Balu to przeboje polskie z lat 1970-tych i klasyczne melodie do tanca. 

Na wstępie Pani Prezes Maja Trochimczyk powitala wszystkich jak najserdeczniej na uroczystym balu 50-lecia Klubu. stwierdzając: "Jestem bardzo szczesliwa, że mogą być Panstwo z nami obecni i że razem będziemy celebrować tak ważną uroczystość." 
 

Tekst introdukcji Pani Prezes reprodukujemy ponizej: 

W imieniu Zarządu Klubu i wszystkich organizatorów serdecznie witam Państwa w eleganckim, historycznym Klubie Uniwersyteckim Pasadeny na uroczystości 50-tej rocznicy Klubu.  Nasz Bal jest kulminacją całej serii wydarzeń, rozpoczętych w styczniu 2021 roku, a odbywających się w formacie wirtualnym Zoom. Były to spotkania poświęcone sztuce aktorskiej (Beata Poźniak oraz prezentacja nagrody im. H. Modrzejewskiej dla Andrzeja Seweryna), historii (Dr Iwona D. Korga, Prezes Instytutu im. Pilsudskiego i Prof. John Radzilowski), sztuce (Krystyna Sądej) i muzyce (Katarzyna Sądej, Tomasz Golka i Mikołaj Stroiński). 

Mini-wystawa zdjec i archiwalii klubu.
Największym projektem rocznicowym jest wydanie 380-stronicowego Albumu 50-lecia Klubu. Wyrazy wdzięcznosci dla wszystkich pracowitych ochotników! Oprocz album w rożnych salach Klubu Uniwersyteckiego można obejrzec naszą historię – zdjęcia i księgi spotkan z historycznymi wpisami i podpisami. Dzis muzyką Chopina doda nam skrzydeł dr Wojciech Kocyan. Dziś prezentujemy tez Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej dla znakomitych aktorów, Beaty Poźniak i Jana Englerta. Otrzymają także dyplomy od hrabstwa Los Angeles, hrabstwa Orange i stanu Kalifornia. 

Do tańca polonezem poprowadzi nas wspaniały aktor, Marek Probosz a oprawę AV zapewni laureat Emmy Andrzej Warzocha.  Nasze uroczystości są możliwe dzięki donacjom od  Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, POLAM Federal Credit Union, grupy byłych prezesów & czlonkow zarządu Klubu, oraz Moonrise Press.

Chcialam powitać wszystkich serdecznie, zwlaszcza naszych honorowych gości, ktorzy zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnoscią. 


Konsul Pawel LICKIEWICZ, Wice Konsul do spraw dyplomacji publicznej w Konsulacie Polskim w Los Angeles

  • Jest z nami  Dziecko Powstania Profesor ANDRZEJ TARGOWSKI, czlonek Klubu

Sa miedzy nami wybitni aktorzy MAREK PROBOSZ I BEATA POZNIAK

Sa przedstawiciele mediow: PATRYCJA I ADAM SROCZYK

Wybitni artysci, wieloletni czlonek Klubu PAN ZBIGNIEW NYCZAK i PAN SLAWEK WISNIEWSKI ktory niedawno dolaczyl do naszego grona wraz z zona MARZENA . Mamy wsrod nas wspanialych artystow.

Wybitni muzycy Prof. WOJCIECH KOCYAN z Universytetu Loyola Marymount, oraz kontrabasista PAN DAREK OLESZKIEWICZ, profesor California Institute for the Arts

PANI MARZENA WISNIEWSKA Reprezentantka POLAMU, naszego polskiego banku, ktory wspomaga wiele grup polonijnych I oczywiscie nasz klub I bal 50 lecia. Marzena jest czlonkinia naszego klub wraz z mezem.

Byla Prezes Polsko-Amerykanskiego Towarzystwa filmowego ELZBIETA KANSKA, oraz dzialacze ktorzy spedzili wiele lat promujac film polski w Kalifornii  MAREK BERGER, SYLVIA KNUTEL, PIOTR PIECZONKA

Prezes Klubu Kultury Polsko-Amerykanskiej PAPA w Orange County, Darek SWIATKOWSKI i wiceprezes GRZEGORZ CHILECKI wraz z malzonkami

Dzialacze z grupy polskiego tanca KRAKUSY – Pani prezes ELZBIETA ROMUZGA oraz Dyrektor Artystyczny, Choreograf, Pan EDWARD HOFFMAN. Pani Romuzga jest takze najnowszym czlonkiem naszego Klubu, Witamy!

Sa tez z nami nasi byli, bardzo zasluzeni Prezesi Klubu: Pani JOLANTA ZYCH prezes w latach 1998 2006, ktora zorganizowala grupe bylych prezesow aby zaoferowac wsparcie finansowe i duchowe naszej uroczystosci

Pani ELZBIETA KANSKA i Pan ANDREW DOWEN, prezes w latach 2013-2018 

Sa tez bardzo zasluzeni czlonkowie poprzednich zarzadow, KRYSTYNA BARTKOWSKA, KRYSTYNA OKUNIEWSKA I ELZBIETA KANSKA, wspolredaktor naszego albumu historii klubu

Jest z nami obecny zarzad: Wiceprezes Dr. ELZBIETA TRYBUS, BEATA CZAJKOWSKA, skarbnik MARIA KUBAL, sekretarz BARBARA NOWICKA, czlonkowie zarzadu ELZBIETA PRZYBYLA, ANNA SADOWSKA, i SYL VES.  Dziekuje za obecnosc i ogromna pomoc.

Jest  z nami laureat nagrody Emmy ANDRZEJ WARZOCHA, odpowiedzialny za oprawe audiowizualna naszego balu.

Za chwilę przy mikrofonie zastąpi mnie MAREK PROBOSZ, znakomity aktor filmowy i teatralny, reżyser, profesor i autor, którego dokonania artystyczne są nam znane, choć nie wszystkie, bo ich lista stale się powiększa. Skrót w programie. Z ostatniej chwili: Marek właśnie otrzymał informację, że na festiwalu Pola Negri odbierze nagrodę Politki za osiągnięcia filmowe i teatralne oraz za promowanie polskiej kultury na świecie. Marek wielokrotnie występował w naszym klubie. Miałam przyjemność przeprowadzić z nim wywiady trzykrotnie, w latach 2006, 2011 i 2020. Jesteśmy zaszczyceni, że Marek zgodził się dołączyć do nas dzisiaj jako Mistrz Ceremonii, Gospodarz Wieczoru i Wodzirej Poloneza. Mark, przekazuje Ci mikrofon."

NAGRODY DLA KLUBU I LAUREATOW

 Po krotkim powitaniu gosci Marek Probosz zaprosil do mikrofonu Konsula. PAWEL LICKIEWICZ – KONSUL DO SPRAW DYPLOMACJI PUBLICZNEJ, w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles odczytal list od Konsula Generalnego Jaroslawa Lasinskiego, oraz przekazal na rece Pani Prezes pamiatkowa plakietke. 


Pasadena, 10 października 2021 r.

Uczestnicy Jubileuszu pięćdziesiątej rocznicy powstania

Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej.

Szanowna Pani Prezes, Członkowie Zarządu, Drodzy Goście,


„Jeden razy jeden, równa się jeden.

Dwa razy dwa równa się… cztery.

Cztery razy cztery równa się szesnaście.

Pięć razy dziesięć równa się pięćdziesiąt.”

Tę tabliczkę mnożenia Helena Modrzejewska deklamowała na prywatnych przyjęciach w Anglii i Ameryce. Recytowała ją po polsku w taki sposób, że słuchacze mieli wrażenie, iż słuchają historii na przemian zabawnej, przejmującej, a w zakończeniu wzruszającej do łez.

Tak jak do historii teatru przeszła „tabliczka mnożenia Modrzejewskiej”, tak dziś do historii przechodzi Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, który od pięćdziesięciu lat pielęgnuje, utrwala i umacnia polskie dziedzictwo kulturowe w Kalifornii.

Południowa Kalifornia wydawać się może wymarzonym miejscem do promocji polskiej kultury. Bezpośrednia bliskość znanego na całym świecie centrum sztuki i rozrywki jest jednocześnie szansą, ale też i nie lada wyzwaniem. Lokalny rynek artystyczny jest nasycony, a konkurencja o publiczność i jej zaangażowanie przeogromna. Zmienił się też sposób w jaki sztuka jest tworzona, przechowywana i dostarczana do odbiorców. Odwróciła się na swój sposób relacja między twórcą kultury a odbiorcą. Helena Modrzejewska wraz ze swoją grupą teatralną przenosiła się na długie tygodnie do wagonu kolejowego, by przemierzając Stany Zjednoczone grać na deskach amerykańskiej sceny teatralnej. Dziś, niemal każdy podróżujący, w tym samym momencie może oglądać najnowszą inscenizację szekspirowską. Sztuka wysoka rywalizuje też z czystą rozrywką. A pośpiech i niecierpliwość, które towarzyszą nam we współczesnych realiach podpowiadają rozwiązania lekkie i szybkie.

W takich warunkach nieprzerwana, pięćdziesięcioletnia praca na rzecz szerzenia polskiej tradycji, kultury i sztuki wysokiej, zasługuje na szczególne wyróżnienie. Na przestrzeni tych wielu lat Klub Modrzejewskiej promował polskich artystów, organizował wystawy, pokazy filmowe, umożliwiał wymianę polskich i amerykańskich środowisk artystycznych. Swą aktywnością i osiągnięciami wpisuje się w najlepsze wzorce ponad 200-letniej historii emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych.

Tak intensywna i szeroka działalność Klubu przez tak długie lata zawsze musiała być oparta o silne więzi lokalne, ciężką pracę i determinację, której nie można odmówić wieloletnim członkom i współtwórcom jego sukcesu. Członkowie klubu często sami uczestniczyli w inscenizacjach teatralnych, nawiązując tym samym do korzeni powstania klubu i działalności swego założyciela, utalentowanego aktora, producenta, reżysera i dziennikarza, Leonidasa Dudarew-Ossetyńskiego. Jestem przekonany, że i Państwo dostrzegają jak ważna w tym sukcesie jest społeczność klubu, wzajemne stwarzanie szans i możliwości, otwartość na nowe inicjatywy, środki wyrazu i rozwiązania artystyczne. Takie podejście do promocji polskiej kultury zawsze będzie znajdować poparcie i sojuszników.

Szanowna Pani Prezes, Szanowni obecni i byli Członkowie Zarządu, członkowie klubu, 

Składając moje najszczersze gratulacje z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, chciałbym życzyć Państwu co najmniej kolejnych pięćdziesięciu lat owocnej działalności.

JAROSŁAW J. ŁASIŃSKI

Konsul Generalny
Po odczytaniu listu i prezentacji plakietki nastapil czas na dyplomy honorowe od instytucji rzadowych w Kalifornii. Do naszej uroczystosci dolaczyli sie rowniez reprezentanci Miasta I Hrabstwa Los Angeles, Hrabstwa Orange gdzie znajduje sie historyczny dom Heleny Modrzejewskiej Arden, oraz stanu Kalifornia. Nie mogli byc z nami osobiscie wiec gratulacje przyslali  poczta.  Dyplomy dla klubu oprawilismy w ramki a mozna je bylo obejrzec w przerwie.  Gratuluja nam : Monica Rodriguez Radna Miasta Los Angeles.  Kathryn Barger, Zarzadca Hrabstwa Los Angeles, Donald. P. Wagner zarzadca Hrabstwa Orange, oraz Senator Antony Portantino, z Senatu Stanu Kalifornia.  Z radoscia szerzyli sie wyrazami uznania i gratulacjami z okazji naszych uroczystosci. Monica Rodriguez -  Radna Miasta Los Angeles przeslala dyplomy dla Klubu i  Prezes Trochimczyk.  Pani Rodriguez tak napisala do Klubu: 
 


W imieniu Miasta Los Angeles i jego Siódmego Okręgu Rady gratuluję Ci 50-lecia organizacji. Twoja służba i poświęcenie sprawiły, że jesteś jedną z najbardziej wyróżniających się i cenionych organizacji polonijnych w Kalifornii. Wasze przykładne wysiłki były bardzo wartościowe podczas zwiedzania miasta Los Angeles i promocji kultury polskiej w całym stanie. Życzę dalszych sukcesów we wszystkich przyszłych przedsięwzięciach.

Monica Rodriguez, Radna Miasta Los Angeles, Siodmy Okreg


Donald P. Wagner  – Zarządca Hrabstwa Orange przeslal dyplomy dla Klubu, Prezesa, Jan Englerta i Beaty Pozniak.  Dla Klubu napisal Uchwale w klasycznej amerykanskiej formule "Whereas, .. Therefore be it resolved..." Polskie tlumaczenie ponizej.

Ponieważ założony w 1971 roku Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej obchodzi 50-lecie swojego istnienia, oraz

Ponieważ Klub jest organizacją charytatywną 501©(3), zajmującą się promocją polskiego dziedzictwa kulturowego w Kalifornii. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat istnienia w znacznym stopniu przyczynił się do wzbogacenia etnicznej mozaiki południowej Kalifornii. Klub zaprasza wybitnych gości z Polski i organizuje spotkania z artystami, aktorami, reżyserami filmowymi, naukowcami, dziennikarzami, muzykami i urzędnikami państwowymi. Klub prezentuje również koncerty, projekcje filmowe, spektakle teatralne i wystawy oraz

Ponieważ członkami Klubu są profesjonaliści polonijni, którzy chcą dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze i dzielić się nią ze swoją społecznością. Członkostwo jest podzielone w proporcji 50/50 między Los Angeles i Orange County, oraz

Ponieważ, Klub natomiast współpracuje z Konsulatem Generalnym RP oraz znanymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Festiwal Filmów Polskich w Los Angeles czy Polish Music Center na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Inni partnerzy to UCLA, Art Center College of Design, Autry Museum, Jacaranda Music on the Edge, LA Master Chorale, i Bowers Museum, oraz

Ponieważ Klub zorganizował natomiast setki wydarzeń kulturalnych, w tym spotkania publiczne i wywiady z wybitnymi przedstawicielami polskiej sztuki i nauki. Laureat Nagrody Nobla i poeta Czesław Miłosz, zdobywca Oscara i reżyser Andrzej Wajda oraz wykłady wybitnych naukowców, polityków i sportowców, m.in. prof. Leszka Balcerowicza i medalistki olimpijskiej Ireny Szewińskiej, oraz

Ponieważ w 2010 roku Klub ustanowił Nagrodę Modjeska dla uhonorowania osiągnięć i zasług polskich aktorów,

Niech zatem zostanie ogłoszone, że Supervisor Donald P. Wagner gratuluje Klubowi Kultury im. Heleny Modjeskiej z okazji 50-lecia jego działalności i dziękuje za lata oddanej służby na rzecz społeczności.

Donald P. Wagner, Supervisor, County of OrangeAntony Portantino – Senator Stanu Kalifornia, przeslal dyplomy dla Klubu, Prezes Trochimczyk,  i laureatow nagrod im.Heleny Modrzejewskiej, Jana Englerta i Beaty Pozniak. Tekst gratulacji dla Klubu podajemy ponizej.

W imieniu Senatu stanu Kalifornia przyłączam się do społeczności Los Angeles w uznaniu tego ogromnego kamienia milowego. Doceniam rolę Waszej organizacji w prezentowaniu artystycznego dziedzictwa Polonii Amerykańskiej i ich licznych osiagniec w naszym Okręgu. Wasze zaangażowanie w łączenie ludzi w celu wzbogacenia tkanki kulturowej naszego regionu jest godne pochwały. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł obserwować, jak klub nadal się rozwija. Gratulacje i najlepsze życzenia dla wszystkich przyszłych przedsięwzięć!

Senator Anthony Portantino

Senat Stanu KaliforniaKathryn Barger – Zarządca Hrabstwa Los Angeles przeslala dyplomy dla Klubu, Prezes Trochimczyk, laureatow nagrod im. Modrzejewskiej Jana Englerta & Beaty Poźniak, oraz wolontariuszy Klubu, Krystyny Bartkowski, Andrew Z. Dowen, Marii Kubal. Gratulacje dla Klubu od hrabstwa Los Angeles byly krotkie i tresciwe: 

Z szczerymi gratulacjami i najlepszymi życzeniami Rada Nadzorcza Hrabstwa Los Angeles niniejszym przyłącza się do Waszej uroczystości.

Kathryn Barger, Zarzadca Hrabstwa Los Angeles


Prezes Trochimczyk z wachlarzem swoich dyplomow. Fot. Elzbieta Romuzga

Marek Probosz oraz laureaci dyplomow hrabstwa Los Angeles: Maja Trochimczyk, Adrew Z. Dowen, Krystyna Bartkowska, Maria Kubal. Fot. Patrycja Sroczyk

DYPLOMY DLA WOLONTARIUSZY

W nastepnej czesci wieczoru, Prezes Trochimczyk przedstawila Album Historii Klubu i zaprosila na scene grupe ochotnikow, ktorzy wspolnie pracowali nad uroczystosciami 50-lecia organizacji. 

"Obchodzimy 50-lecie naszego Klubu, to wielki rozdzial w historii Polonii Kalifornijskiej, historii kultury polskich emigrantow. Klub powstal w 1971 roku z inicjatywy Leonidasa Dudarew Ossetynskiego, barwnej postaci, weterana, aktora, rezysera, i dziennikarza,  Mial przez lata 14 prezesow, okolo 80 czlonkow zarzadow. W Programie wieczoru znajduje sie skrot naszej historii z nazwiskami slynnych gosci, aktorow, rezyserow, artystow, muzykow, literatow I naukowcych jakich goscilismy wsrod nas przez te lata. 

Ponad 600 wydarzen, tysiace widzow, wspaniale wspomnienia.  Nie bedziemy teraz przypominac szczegolow, umiescilismy je w albumie 50 lecia, dostepnym za darmo w formacie PDF, albo do zamowienie w formie drukowanej, formularze zamowien sa w hallu obok ksiazek.  W naszym programie jest tez skrocona historia klubu.  Wydanie Albumu Historii Klubu sponsorowal grant Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles. Dziekujemy  bardzo!  A kto chce moze obejrzec zdjecia i zajrzec do Albumow Spotkan podpisywanych na kazdym wydarzeniu zorganizowanym przez klub od lat 90-tych. Znajduja sie na stolach foyer, w galerii zdjec i stolach na patio. 

Zarzad i Ochotnicy. Fot. Patrycja Sroczyk

Prezes kontynuowala podziekowania: "A teraz czas na podziekowanie naszym aktywistom I wolontariuszom. Chcialabym zaprezentowac dyplomy uznania od Prezesa dla Ochotnikow 50lecia Klubu. Dyplomy otrzymuja volontariusze pracujacy przy wydaniu albumu, redagowanego przeze mnie, Elzbiete Trybus I Elzbiete Kanska, ze wspoludzialem Elzbiety Czajkowskiej projektanta oprawy graficznej, oraz Ewy Barsam, w wyborze zdjec. Album sprawdzaly jako korektorki Krystyna Kuszta I Jolanta Zych.  To ogromny wysilek I wielki project. Serdeczne dzieki! Dziekuje organizatorom naszego balu, obecnym I bylym czlonkom zarzadu:  Beata Czajkowska,  Chris Justin (nieobecny), Maria Kubal, Barbara Nowicka, Elżbieta Przybyła, Anna Sadowska, dr Elżbieta Trybuś, oraz Syl Vès."


Po tak wielu dyplomach i nagrodach trzeba bylo zrobic mala przerwe na odswiezenie ducha muzyka...

Marek Probosz tak zapowiedzial wystep Prof. Wojciecha Kocyana: 

"Nie moze byc polskiej uroczystosci bez Chopina. Witamy na scenie na moment pieknej muzyki w nastroju balowym znakomitego pianisty, Profesora Wojciecha Kocyana z Uniwersytetu Loyola Marymount.  Dr Wojciech Kocyan jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych, Busoniego i Viottiego, a także laureatem nagród specjalnych XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i laureatem I nagrody Konkursu im. Paderewskiego. Występował w Europie, Japonii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Nagrywał dla telewizji, radia i filmu, a jego występy były transmitowane w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Jego nagrania można znaleźć na DUX, NAXOS i Spotify.  Dzis zagra dla nas Walc Es Dur op. 18 Fryderyka Chopina. " 

Fot. Maria Kubal

Fot. Patrycja Sroczyk

Fot. Syl Ves

Fot. Syl Ves

Fot. Maria Kubal

Fot. Maria Kubal

Fot. Patrycja Sroczyk

Po wystepie znakomitego pianisty, Prezes Trochimczyk wreczyla mu pamiatkowy dyplom i rozetke, mowiac: "Chcialam serdecznie podziekowac za wystep  Profesorowi Kocyanowi i teraz i przez lata w naszym klubie.  Bardzo cenimy nasza wspolprace I twoje czlonkowstwo w naszej organizacji." Nastepnie poprosila do mikrofonu wybitnego jazzmana, Darka Oleszkiewicza, stwierdzajac: "Mamy tez dyplom z podziekowaniem dla naszego ulubionego muzyka Jazzowego Darka OLESZKIEWICZA. Grales dla nas tyle razy, I z wlasna grupa, I razem z muzykami jazzowymi jak Krzesimir Debski, Urszula Dudziak czy Grazyna Auguscik. To wspaniala uczta muzyczna dla wszystkich sluchaczy. Serdeczne dzieki!"

Fot. Maria Kubal


NAGRODY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 


Na wstepie, Prezes Trochimczyk przypomniala historie nagrod: "Nasza doroczna nagroda za zasługi dla kultury polskiej w dziedzinie aktorstwa została ustanowiona w 2010 roku, aby upamiętnić patronkę Klubu, Helenę Modrzejewską oraz uhonorować osiągnięcia wybitnych aktorów polskich.W październiku 2010 r. pierwszą nagrodę otrzymał aktor Jan Nowicki. W 2011 roku nagrody otrzymali Anna Dymna  w Krakowie i Marian Dziędziel w Hollywood. W 2012 roku laureatką została Barbara Krafftówna a w 2013 r. reżyser i scenarzysta, Ryszard Bugajski. Po czterech latach przerwy, w 2018 roku Klub uhonorował Mistrzynię Mowy Polskiej, Jadwigę Barańską. W 2019 r. nagrodę przyznano dwóm aktorkom z Teatru Polskiego w Toronto, Agacie Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej. W styczniu 2021 roku nagrodę za 2020 rok otrzymał Andrzej Seweryn. W 2021 roku Klub nagrodzi najwybitniejszego przedstawiciela świata aktorskiego w Polsce, legendarnego Jana Englerta a najwybitniejszej reprezentantki świata aktorskiego Polonii, Beaty Poźniak."
Marek Probosz mial przyjemnosc prezentowac zebranym obydwoje nagrodzonych. Zaczelismy od Jana Englerta gdyz byl nieobecny, ze wzgledu na restrykcje podrozy z Polski.

Probosz powiedzial: "Prezentacje nagrody im. Modrzejewskiej za rok 2021 rozpoczniemy od nieobecnego tutaj fizycznie, ale obecnego duchem Jana ENGLERTA. Jan Englert (ur. 1943 r. w Warszawie) to polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor sztuk teatralnych, pedagog, a od 2003 roku dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował rolą łącznika Zefira w filmie Andrzeja Wajdy Kanał (1956). W 1964 roku ukończył studia w Wydziale Aktorskim PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i rozpoczął pracę w teatrze. Był aktorem teatrów: Polskiego (1964–1969, 1981–1994), Współczesnego (1969–1981), i Narodowego (od 1997), którym od 18 lat kieruje. Współpracował z najwybitnejszymi reżyserami teatralnymi, grając ważne role w sztukach Szekspira, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Gombrowicza, czy Mrożka. 


Jako reżyser wystawił sztuki Mickiewicza, Słowackiego, Fredry, Czechowa, i Witkacego. Na ekranie mogliśmy go oglądać w filmach Andrzeja Wajdy (Kanał, Katyń, Tatarak), Kazimierza Kutza (Sól ziemi czarnej, Perła w koronie), Filipa Bajona (Magnat), i w serialach Janusza Morgensterna (Kolumbowie, Polskie drogi), Jerzego Antczaka (Noce i dnie), czy Ryszarda Bera (Lalka). W sumie wystąpił w ponad 100 filmach, w bardzo wielu sztukach teatru telewizji i serialach. Otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, w tym Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1988, 2001), Złoty Medal „ Gloria Artis” (2005) oraz nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza (1993/1994), Tadeusza Boya-Żeleńskiego (2008), i Norwida (2012). Jest laureatem Nagrody Gustaw (2014) oraz Ikoną Polskiego Kina (2018). Do tego grona dołączamy Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej, za całokształt pracy aktorskiej. Jan Englert wystąpił w Klubie  pięciokrotnie, w latach: 1994, 1996 (Kwiaty Polskie Tuwima), 1998 (Dziady Mickiewicza), 2000 i 2009."Fot. Maria Kubal

Fot. Patrycja Sroczyk
Fot. Patrycja Sroczyk

Fot Maria Kubal

Po wstepie Probosza, pokazano 11 min. video nagrane 2 pazdziernika, podczas ktorego byly Prezes Jolanta Zych przypomniala zwiazki Jana Englerta z Klubem, a Maja Trochimczyk prowadzila rozmowe z laureatem, konczac na pokazaniu dyplomow i nagrody. Obecna byla takze Dr. Elzbieta Trybus,Wiceprezes Klubu. Pelna wersja rozmowy, 31 minut jest w internecie, pokazano wersje skrocona, do 11 minut, montazu dokonal Andrzej Warzocha.  Dziękując listownie za nagrodę, Jan Englert napisał: "Z niezwykłą satysfakcją przyjąłem informację o przyznaniu mi Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej. Moje spotkania z członkami Klubu Kultury jej imienia rozrzucone na przestrzeni kilunastu lat wspominam z sentymentem."


 Po viedeo, pokazano dyplomy i nagrode wszystkim zebranym.


 

W ostatnim segmencie ceremonii nagrod, Nagrode im.  Heleny Modrzejewskiej przekazano aktorce Beacie Pozniak.  Na wstepie Marek Probosz przypomnial zyciorys aktorki: 

"Z wielka przyjemnoscia przedstawie Panstwu Kalifornijska Laureatke tegorocznej nagrody im. Heleny Modrzejewskiej, moja kolezanke po fachu BEATE POZNIAK  Wyróżniona przez “Washington Post” za nagranie najlepszego audiobooka roku w USA, dzięki czemu została nie tylko pierwszą Polką, ale pierwszą nieanglojęzyczną aktorką, które zatrudniło największe wydawnictwo literackie na świecie – Penguin Random House. W Polsce zadebiutowała w serialu Życie Kamila Kuranta, a w USA u Olivera Stone’a w filmie ośmiokrotnie nominowanym do Oskara, JFK, grając żonę Gary’ego Oldmana. Film eksperymentalny All These Voices zdobył studenckiego Oskara. Pamiętana jest z teatru TV grając Ofelię w Hamlecie we wsi Głucha Dolna (Złota Setka Teatru TV) czy z seriali: Kroniki Młodego Indiana Jones, Złotopolscy, Melrose Place, Szaleje za Tobą oraz Babylon 5, gdzie zagrała Kobietę Prezydenta świata." 


"Przeszła do historii USA proponując wprowadzenie ustawy obchodzenia Dnia Kobiet (H.J.R. 316) za co została wyróżniona przez Burmistrza Los Angeles i w Kongresie USA. Otrzymała Międzynarodową nagrodę Marii Konopnickiej za “Outstanding Achievements in the Arts and for Championing Women’s Rights Around the World”. Jest dwukrotną zdobywczynią Earphones Award za najlepszą interpretację audiobooka, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead Noblistki Olgi Tokarczuk i The Light in Hidden Places Sharon Cameron. Beata zdobyła prestiżową Voice Arts Award w kategorii „Wybitna postać z gier wideo – najlepszy występ” za rolę Skarlet, Królową Krwi w serii gier Mortal Kombat. Jest to pierwsza nagroda tego typu od prawie 30 lat istnienia gry. W polskiej wersji “Hollywood Walk of Fame”, czyli w Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach, znajduje się odlew jej dłoni. Powołana przez Prezydenta największych aktorskich związków zawodowych na świecie SAG-AFTRA, zasiada w zarządzie do spraw kobiet. Często jest jurorka nagród, m.in. EMMY w Academy of Television Arts & Sciences. Poźniak posiada tytuł magistra sztuki filmowej i dramatycznej. Wykładała na uniwersytetach USC i UCLA."

Probosz przypomnial tez zebranym ze jest kolega ze studiow Beaty oraz ze pracowali wspolnie nad kilkoma projektami. Prezentacji nagrody i dyplomu od Klubu dokonala dr Maja Trochimczyk.


Fot. Maria Kubal

Fot. Elzbieta Romuzga

Laureatka opowiedziala o swojej  karierze scenicznej, i pasjach aktorskich, teatralnych i filmowych, dziekujac Klubowi za porownanie jej z wspaniala patronka Klubu, sama Helena Modrzejewska.  Od klubu otrzymala takze olbrzymi bukiet bialo-czerwonych kwiatow.

Fot. Patrycja Sroczyk

Fot. Patrycja Sroczyk

Fot. Syl Ves

Po zakonczeniu ceremonii, Prezes Trochimczyk podziekowala Markowi Proboszowi i Andrzejowi Warzocha za ich ciezka prace: "Na zakonczenie naszej uroczystosci chcialam serdecznie podziekowac dwom Panom bez ktorych pomocy nie bylyby nasze obchody  mozliwe ani tak udane. Przekazuje najserdeczniejsze podziekowania I dyplomy dla Panow Andrzeja WARZOCHY, ktory zapewnil nam wspanialy dzwiek, wizje I muzyke, oraz Pana Marka PROBOSZA, ktory stworzyl niepowtarzalna ciepla atmosphere." Obydwaj panowie otrzymali pamiatkowe dyplomy i rozetki.


Fot. Patrycja Sroczyk

Fot. Elzbieta RomuzgaFot.Maria Kubal

Na zakonczenie czesci oficjalnej Maja Trochimczyk zaprosila wszyskich obecnych do tanca, mowiac:A teraz do Poloneza zaprasza nas MAREK I MALGOSIA PROBOSZ, prosimy ustawic sie w odpowiednich odstepach. W drugiej parze nasza laureatka BEATA POZNIAK z synem RYLANDem POZNIAK-DANIELS, w trzeciej parze Edward HOFFMAN I Elzbieta ROMUZGA Z Krakusow, bo umieja tanczyc, za nimi Pan Konsul z Pania Prezes, a dalej za nimi kto ma ochote na poloneza. Polskie bale zaczynaja sie od Poloneza I nasz nie moze byc wyjatkiem. Nasza muzyka to Polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Serdecznie dziekuje wszyskim i zycze milej zabawy."LISTY  Z GRATULACJAMI  OD BYLYCH PREZESOW I OD INNYCH ORGANIZACJIPODZIEKOWANIE DLA OCHOTNIKOW

Po Balu, Prezes Trochimczyk napisala do wszystkich ochotnikow, dziekujac im za ciezka prace.

"Nasz bal byl wspanialym sukcesem calego zarzadu i wszystkich ochotnikow. Wiele słów podziękowania dostałam od naszych gości. Wszyscy przyczyniliście się do tej pamiętnej uroczystości i jestem bardzo wdzięczna, że byliscie ze mna w tę fantastyczną rocznicę, która będzie długo wspominana i ceniona. Bardzo się dzisiaj cieszę, że tak dobrze poszło."

"Marku - jesteś fantastyczny przy mikrofonie, to wiedziałam, ale prowadzić poloneza z tak wielką gracją i humorem - to rzadkość. Jestem pewna, że polonez 50-lecia na długo pozostanie w pamięci. Byłeś wspaniałym przyjacielem klubu od tylu lat i twoja przyjaźń przyniosła owoce podczas naszej uroczystości."

"Andrzeju - bez dźwięku i obrazu nie byłoby balu. Jestem bardzo zadowolona z wyników twojej pracy, Gratulacje! Zawsze są problemy i niepożądane niespodzianki, ale triumfowałeś nad wszystkim. Tancerze byli zachwyceni częścia taneczną i wszystko poszło bardzo dobrze. Dziękuję!"

Fot. Syl Ves

"Wojtku  - jestes genialnym pianista i wybrales swietnego walca na stworzenie unikalnego polskiego nastroju na balu. Bez Chopina ani rusz. Swietnie to wyszlo, w sam raz i tak pieknie zagrany. Widzialam ze sluchacze podspiewywali sobie po cichu, zachwyceni twoja interpretacja. Serdecznosci!" 

"Beato - dziękuję za wydrukowanie dyplomów i dopilonwanie zeby byly podpisane, oraz za dwa plakaty, za zorganizowanie wypożyczenia jednej z Twoich efektownych sukien balowych i ciężką pracę przy urządzaniu sali balowej."

Fot. Syl Ves

"Ellu - dziękuje za piękny i elegancki projekt plakatu, okładki programu, wszystkich wersji książkowych (3 okładki) oraz zaproszeń. Zrobiłaś tak wiele wersji każdego projektu, ponieważ byłam dość wybredna i skupiona na szczegółach, a ty reagowałaś szybko i sprawnie na moje nowe pomysły. Naprawdę doceniam twoje wsparcie i talent, także przy książce. Dziękuję za transkrypcję wywiadów, które zamieściliśmy w książce."

"Elu T. - dziękuję za pomoc przy księdze jubileuszowej, ogromną, niekończącą się pracę, ale z doskonałymi wynikami. Jestem wdzieczna za znalezienie błędów do poprawienia w księdze programowej oraz za przygotowanie balu. Tak się cieszę, że jesteś naszym wiceprezesem, dzięki swojemu doświadczeniu w zarządzaniu i radom, które nam pomogly. Również dzięki przywiezieniu swojej córki Ani. Podziękuj jej za dodanie kwiatów "baby breath" do storczyków, efekt był spektakularny, wielkie dzieki za ustawienie krzeseł i wystrój stołu."
"Marysiu - tyle czasu spędziłaś jeżdżąc po mieście, aby znaleźć wszystkie białe orchidee do dekoracji naszego stołu i zamówiłaś niesamowicie piekny bukiet wachlarzowy, aby zakryć ogromny kominek. Namówiłaś mnie też, żebym zrezygnowała z pierwotnego pomysłu wykorzystania czerwonych róż z pawimi piórami do dekoracji stołu. Twój pomysł na białą orchideę był o wiele bardziej elegancki. Z białymi krzesłami i czerwonymi szarfami stworzyly naprawdę spektakularne wnętrze. Następnie uprzejmie przywitałaś gości i upewniłaś się, żeby wszyscy usiedli przy odpowiednim stole. Twoja ciężka praca jest wielkim walorem klubu, nie tylko teraz - od lat. Serdeczne dzięki."

"Basiu - byłaś bardzo pomocna przy pakowaniu rzeczy do ekspozycji w moim domu, a następnie pomagałaś ustawić salę balową, patio, kwiaty, krzesła i powitać gości w recepcji. Pomysl postawienia fotografii klubowych na stolikach zostal doceniony przez uczestnikow balu. Bardzo sie to wszystkim podobalo." 
"Syl Ves - bardzo dziekuje za pomoc w zakupie win, dekorowaniu, i dokumentacji czyli robieniu zdjec, oraz - co bardzo wazne, przyprowadzenie dwojga gosci. Bylas ozdoba sali w przepieknej sukni oraz fryzurze, razem z mezem - klasycznie elegancka para.  Tak ma wygladac klub, jako elita kultury polskiej serdecznie witajace tez malzenstwa mieszane, polsko-amerykanskie. Nie jestesmy nacjonalistami, wiec w przyszlosci na pewno beda spotkania po angielsku." 

"Aniu S. - dziekuje za pomoc w ustawianiu i dekorowaniu krzesel, stolow, robienie zdjec i prace przy recepcji, przyjmowaniu gosci i wydawaniu biletow. Pieknie wygladalas i jak Syl Ves jestes "odmlodzeniem" naszego zarzadu. Szukajmy dalej aby wciagnac i wytrenowac nastepna generacje!" 


"Elu P. - dziekuje za odebranie dyplomow w Orange County, oraz witanie gosci - to bardzo wazne, aby byli wszyscy weseli  w dobrym towarzystwie - no i piekna balowa suknie - bylas ozdoba naszego balu." 

"Chris - choc jestes chory, dostarczyles nasz sprzet i plakat Modrzejewskiej na bal. Brakowalo nam twojej obecnosci, zwlaszcza do szalonego poloneza. Zastapil cie Konsul w "mojej" parze w polonezie, tez bylo smiesznie bo ciagle nam sie mylily strony, kto z lewej, kto z prawej. Ale smiech to zdrowie, wiec lecz sie jak najszybciej abys wydobrzal do listopada!" 

FOTOGRAFIE MARII KUBAL


FOTOGRAFIE PATRYCJI SROCZYK
FOTOGRAFIE SYL VES


 
__________________

VIDEO

ROZMOWA Z JANEM ENGLERTEM, 31 MINUT

O NAGRODACH IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ, VIDEO BEATY POZNIAK

ALBUM 50 LECIA KLUBU KULTURY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
Strona wydawnictwa Moonrise Press zawiera linki do:
  • PDF wersji Albumu 50-lecia, do sciagniecia z internetu za darmo
  • Zestawu slajdow o historii klubu, jego patronce i zalozycielu
  • Programu balu 50-lecia Klubu

SPRAWOZDANIA PRASOWE

1. "Dziennik  Zwiazkowy Zgoda", 7 pazdziernika 2021 "Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej za rok 2021" (zdjecie ponizej)

2. "Gwiazda Polarna", nr. 22,  23 Oct/Nov 2021, "Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej za rok 2021"

3. "Dziennik Zwiazkowy Zgoda", 27 pazdziernika 2021, Elzbieta Trybus, "Bal 50-lecia Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej."

4. "The Post Eagle" 3 listopada 2021, "Modjeska Club Celebrates 50th Anniversary, Presents Modjeska Prizes to Polish Actors, Jan Englert and Beata Pozniak"