Friday, December 31, 2021

Janusz Bieszk o dawnych królestwach Lehii i Wenedów, Sobota 15 stycznia 2022, godz. 12 PST, Zoom

 
Tadeusz Wolanski - odkrycie starozytnych polskich medali, 1842

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej ma przyjemnosc zaprosic Panstwa na wyklad w sobote, 15 stycznia 2022 roku o godzinie 12 w poludnie w Kalifornii. Zgloszenia po link i szczegolowe informacje prosimy przysylac do prezes@modjeska.org.

 Janusz Bieszk: Królestwo Lehii oraz Królestwo Wenedów w okresie starożytnym i średniowiecznym

Wykład przez zoom 15.01.2022, godz 12ta w Kalifornii, Gdynia – Los Angeles.

 

I. Biogram autora:

Janusz Bieszk ur. w 1948 r. – pasjonat i badacz historii, bibliofil. Ma wykształcenie wyższe z dziedziny handlu zagranicznego i służby zagranicznej. Pracował wiele lat na kierowniczych stanowiskach w kraju i za granicą. Swoje zainteresowania i wyniki badań historycznych zawarł w książkach opisujących okresy:


 1. Prehistorii – Cywilizacje Kosmiczne na Ziemi,

2. Starożytności - Sławiańscy Królowie Lehii Polska Starożytna,

    Królowie Lehii i Lehici w Dziejach, Starożytne Królestwo Lehii 

    Kolejne Dowody, Starożytne Królestwo Lehii II Zapomniane 

    Dowody oraz Atlas Historyczny Lehia Sarmacja Scytia,

3. Średniowiecza – Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce oraz

    Chrześcijańscy Królowie Lehii Polska Średniowieczna.

Zredagował również wstęp i przypisy do nowego wydania Kroniki Sławiańsko-Sarmackiej Prokosza z X wieku, edycji polskiej.

Swoje książki starał się udokumentować obszerną bibliografią polską i obcojęzyczną.

Publikacje do zakupu: https://www.swiatksiazki.pl/catalogsearch/result/?q=Bieszk+Janusz

 


Autor serdecznie zaprasza na wspólne przeżywanie i omawianie udokumentowanych opowieści o naszych wielkich i wybitnych przodkach Ariach-Prasławianach, królach lehickich, herbowych rycerzach Lehitach oraz niezłomnych żeglarzach Wenedach.

II. Tytuł wykładu:

Królestwo Lehii oraz Królestwo Wenedów w okresie starożytnym i średniowiecznym. 

Poprzedzająca prezentacja przez Gospodarza Spotkania: 

- planszy z wszystkimi wydanymi książkami autora,

- filmiku 3-min. pod tytułem „Imperium Lehitów i jego stolice na 

  przestrzeni wieków” i komentarz autora.

III. Tematyka wykładu:

1. „Sławianie”, a nie Słowianie oraz Lehia, Leh, Lehici przez „h”.

2. Znaczenie słów „Leh” oraz „Lehía”, a także Leh = Wit lub Wist. 

3. Sławianie jako lud rolniczy, pokojowy, wolny oraz wiecowy  

4. Religia i wierzenia Prasławian

5. Najstarsze źródła historyczne (roczniki, kroniki)

    - krajowe

    - zagraniczne

6. Najstarsze artefakty i fakty

    - budownictwo Prasławian

    - bitwy Prasławian

    - najstarszy wizerunek wozu towarowego     

    - inskrypcja na płycie nagrobnej z I w. n.e.

7. Krótki  oraz pełny poczet królów sarmacko-lehickich

8. Poczet królów Wenedów

9. Cesarze Lehii

10. Atlas Historyczny Lehii Sarmacji Scytii

11. Katalog monet bitych przez władców Lehii

12. Trzy Apele Otwarte autora do władz krajowych

13. Pytania Uczestników i dyskusja

14. Zakończenie i podsumowanie   


XIX w. wydanie Kroniki Prokosza z rycina  krola

LEHIA NA MAPIE

https://www.youtube.com/watch?v=gaN1B7vkFOk&t=6s 

dawny medal odnaleziony przez Tadeusza Wolanskiego, 1842.

Wywiad dla tygodnika Nowy Dziennik Polish Weekly (14.09.2016). Cz. 4.

- Czy uważa pan, że wiedza o starożytnych dziejach Polski jest skrywana? Jaki jest tego powód?

Wszystko wskazuje na to, że nadal mamy historię pozaborową i prokościelną, gdzie wiele tematów, wydarzeń, faktów i nawet postaci królów jest tabu. Nie opisywano w literaturze historycznej i nie rozpowszechniano w społeczeństwie wiedzy na przykład:

– o znanej od ponad 170 lat ww. tablicy nagrobnej z dedykacją, cesarza Tyberiusza Klaudiusza, którą przetłumaczył z języka łacińskiego i opublikował już w 1843 roku nasz badacz, archeolog i numizmatyk Tadeusz Wolański, który badał nasze starożytne dzieje i uznał za prawdziwą kronikę Prokosza. W 1853 roku Kościół ogłosił jego księgi jako zakazane i spalił na stosie. Jego skazaniu zapobiegła interwencja cara Mikołaja I, który także przydzielił mu do ochrony w czasie badań i ekspedycji oddział wojska.

Od dawna jej wierna kopia winna być wystawiona dla społeczeństwa na Zamku Królewskim lub Muzeum Narodowym, jako najstarszy artefakt dotyczący króla Lechii z I wieku n.e.;

– o walkach Lechów i Sarmatów z legionami rzymskimi, pomimo dowodów w źródłach historycznych;

– o panowaniu króla lechickiego Wrocisława w latach 892-896, pomimo dowodów w kronice Prokosza  rocznikach Aventinusa;

– o funkcjonowaniu cesarstwa w Lechii w latach 1000-1038, pomimo dowodów zawartych w kronikach i rocznikach polańskich oraz zagranicznych;

– panowaniu Bolesława II Zapomnianego w latach 1034-1038, wyklętego przez Kościół rzymski i skazanego na zapomnienie, i to chyba skutecznie, ponieważ kupiłem dwa albumy (wydane w 2014 i 2015 r.), z pocztami królów i w obu nadal nie figurował.


Ancient medal with the king Mieczyslaw, and religious symbols, Christian and pagan
Tadeusz Wolanski's discovery, from 1842 book

- Kiedy według pana dokonał się chrzest Polski?

Zgodnie ze źródłami historycznymi polskimi oraz zagranicznymi chrzest ludności Lechii nie był aktem jednorazowym, lecz wieloetapowym, zarówno w obrządku rzymskim, jak i słowiańskim (cyrylo-metodiańskim). Jego chronologia była następująca:

1.W czasie panowania króla Koszyszki (842-862) 1 stycznia 845 roku czternastu Lechów – lechickich książąt i możnowładców wraz ze swoimi dworami, wojskiem i ludnością, mieszkających na południu, przy granicy z Morawami i Czechami – przyjęło uroczyście chrzest w obrządku rzymskim. Chrztu udzielili kapłani z arcybiskupem Adalramem z Ołomuńca w Wielkiej Morawie, który podlegał arcybiskupstwu w Pasawie, w Bawarii. Powyższy akt miał cel praktyczny i taktyczny, a mianowicie uniknięcie w przyszłości zbrojnych najazdów chrystianizacyjnych agresywnego państwa wschodniofrankijskiego.

2. W połowie IX wieku, a szczególnie za czasów panowania króla Ziemowita Reformatora (862-892) i za jego przyzwoleniem, zaczęła przenikać do ludności małopolskiej religia chrześcijańska w obrządku słowiańskim. Była ona nauczana przez kapłanów Wisnoga i Oslawa, uczniów arcybiskupa Metodego, który urzędował w Welehradzie w Wielkiej Morawii. Biskupem Lechitów był w tym czasie Sawa, uczeń Cyryla. Religia w rycie słowiańskim rozprzestrzeniła się później w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, obejmując znaczny obszar Lechii. Powstało wiele kościołów (cerkwi), w miejscowościach; Wiślica, Kraków, Przemyśl, Wrocław, Poznań, Ostrów Lednicki (Lechicki) i Gniezno.

Polish Kings, from Austria 1655, with 15 Lech-dynasty kings.

Potwierdziły to wykopaliska archeologiczne. Arcybiskupstwo obrządku słowiańskiego w Krakowie funkcjonowało ponad 150 lat.

Niektórzy królowie Lechii wraz z otoczeniem, przyjęli chrzest w obrządku słowiańskim i razem panowali ponad 100 lat już jako chrześcijanie. Moim zdaniem byli to: Ziemowit Reformator, który panował w latach 862-892; Wrocisław 892-896; Lech X Dzielny 896-921; Ziemomysł 921-957; Mieczysław II 957-999. Według pocztu władców, pierwszy król Mieczysław panował w latach 340-388. Zgodnie z kronikami i rocznikami Polańskimi, Mieczysław II zmarł w 999 roku.

Mieczysław II, wybrany na króla Lechii na prawomocnym wiecu w 957 roku, zachował tytuł króla zgodnie z obyczajem (obecnie tzw. protokołem), aż do śmierci w 999 roku, bez względu na późniejsze reperkusje związane z przejściem wraz z otoczeniem z obrządku słowiańskiego na obrządek rzymski. Nastąpiło to prawdopodobnie w lub po 968 roku, ponieważ w tzw. epitafium Chrobrego napisano, iż Bolesław urodził się w 967 roku, z „ojca pogana”. A to dlatego, że kler rzymski nie uznawał obrządku słowiańskiego i traktował go jako pogaństwo. Chrzest przyjął Mieczysław II z rąk agresywnego Kościoła niemieckiego, a nie czeskiego, ponieważ w Pradze nie było jeszcze w tym czasie arcybiskupstwa.

Również można by przesunąć oficjalną datę chrztu części ludności Polanii (Polski), już na rok 845, ale wtedy trzeba by poinformować społeczeństwo, że dotyczyła ukrywanych Lechów, bo tak są nazwani w źródłach zagranicznych.


Dawny polski medal z pracy o odkryciach Tadeusza Wolanskiego, 1842

Krolestwo Lechii na starej mapie arabskiej

Lechistan na starej mapie greckiej

Suevi - Wenedae, SArmatia na mapie imperium rzymskiegoDawne Kroniki Polskie

Tablica z Kolumny Zygmunta, Zygmunt III Waza jako 44 krol polski, liczac od piatego wieku n.e.

Pozostalosc tradycyjnej slawianskiej wsi - opola, z domami dookola centralnego parku, z miejscem na zebrania calej spolecznosci. Zdjecie z FB Janusza Bieszk.

Portrety Krolow Lechickich z Krakowa, mid-17c.

No comments:

Post a Comment