Saturday, May 7, 2022

O Historii Mazurka Dabrowskiego Opowiada Prof. Tadeusz Trzaskalik, Zoom, 21 Maja 2022 godz. 11 rano


Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej zaprasza na wyklad Prof. Tadeusza Trzaskalika z Katowic o nieznanej historii polskiego hymnu narodowego, Mazurka Dabrowskiego, opartego na Piesni Legionow Polskich we Wloszech, z tekstem napisanym przez Jozefa Wybickiego.  Wyklad odbedzie sie w formacie Zoom w sobote 21 maja 2022 r. o godzinie 11 rano czasu kalifornijskiego - czyli o 7 wieczorem w Polsce. Prosimy sie zglaszac o linki do prezes@modjeska.org. Prelekcja zwiazana jest z filmem dokumentalnym "Jeszcze Polska nie zginela"  ktory mozemy obejrzec w calosci w YouTube. Fragmenty filmu beda ilustrowac wyklad. https://www.youtube.com/watch?v=mKyXCg120ug 


Tadeusz Trzaskalik 

Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Kato¬wicach. Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. 

Pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego Studium Doktoranckiego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych na macierzystej uczelni. Obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Eko¬nometrii Polskiej Akademii Nauk. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. 

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Katowicach, w kla¬sie fortepianu prof. Tadeusza Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Kon¬certuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Interesuje się głównie muzyką instrumentalną i kameralną epoki baroku oraz epoki klasycyzmu, jak również muzyką rozrywkową końca XIX i początku XX wieku. W swoim dorobku muzycznym ma siedem płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia Katowice i wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Pro Musica Organa.


Jeszcze Polska nie zginęła. Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego

W roku 2022 przypada dwusetna rocznicą śmierci Józefa Wybickiego, autora słów Pieśnie Legionów Polskich we Włoszech, zwanego dziś Mazurkiem Dąbrowskiego, będącego obecnym hymnem Polski. Warto dodać, że Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego, uzasadniając swą decyzję przypadającymi w tym roku rocznicami: 200 rocznicą śmierci generała, 225 rocznicą pierwszego wykonania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 275 rocznicą urodzin Wybickiego, a także – przede wszystkim – jego dokonaniami. 

Historia Mazurka Dąbrowskiego związana jest w pierwszym okresie po jego powstaniu z osobami Michała Kleofasa Ogińskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Poniatowskiego,  Jana Henryka Dąbrowskiego, Napoleona i oczywiście Józefa Wybickiego. Opowiada o tych czasach  swej prezentacji prof. Tadeusz Trzaskalik, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 


W prezentacji tej wykorzystano dokonane przez niego nagrania muzyki fortepianowej początku XIX wieku, nawiązujące bezpośrednio do Mazurka Dąbrowskiego, jak również skany eksponatów prezentowanych w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – miejscu urodzenia Józefa Wybickiego. Warto dodać, że prezentację rozpoczyna nagranie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” w oryginalnej wersji z roku 1797 w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Przedstawione zostaną muzyczne dzieje pieśni od jej powstania do czasów obecnych. 


Ilustracje - seria pocztowej Kossaka o Piesni Legionow. Zbiory prywatne Mai Trochimczyk
No comments:

Post a Comment